ԱՆԱՒԱԳ

(ի, ից կամ աց.) NBH 1-0117 Chronological Sequence: Early classical, 10c ա. ταπεινός, ἁσθενής humilis, imbecillis Որ չէ աւագ ոք, այլ կրտսեր եւ խոնարհ. անզօր. տկար. խեղճ. ... *Կռփէք զանաւագն: Դատեցայց ʼի մէջ հարուստ եւ անաւագ ոչխարաց: Տեսջի՛ք զժողովուրդն՝ որ նստի ʼի նմա, եթէ զօրաւորագոյն իցէ, թէ անաւագ. Ես. ԾԸ. 4: Եզեկ. ԼԴ. 20: Թուոց. ԺԳ. 19: *Զանաւագն հարուստ արար, եւ զհարուստն անաւագ. Ոսկ. ես.: *Որ բռնաբար յանաւագէն հանիցէ, չարութիւն գործէ. Եզնիկ.: *Մատաղ մանկտւոյ, եւ ծերոց անաւագից. Յհ. կթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՀԱՐՈՒՍՏ — (րստի, տաց.) NBH 2 0066 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c ա. δυνάστης, ἱσχυρός, ἀδρός potens, fortis, crassus, dives. Կարօղ զօրութեամբ (ʼի հարուլ). հզօր. գոռոզ. բուռն. թիկնաւէտ. եւ Ճոխ. աւագ. իշխան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐԳ — (ի, աց, կամ ից.) NBH 1 0113 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c ա. ἅτιμος inhonoratus Ոչ արգոյ. ո՛չ յարգի. անպատիւ. անշուք. նուաստ. արհամարհ. անաւագ. տրուպ. ստորին. ցած, վարի. ... *Ընդհարցի մանուկն ընդ ծերոյն, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՕՐԱՒՈՐԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0756 Chronological Sequence: Early classical, 6c ա. δυνατώτερος potentior եւն. Առաւել կամ կարի զօրաւոր. զօրագոյն. հզօրագոյն. *Կարի զօրաւորագոյն քան զմեզ եղեր. Ծն. ՟Ի՟Զ. 16: *Զօրաւորագո՞յն իցէ, թէ անաւագ. Թուոց. ՟Ժ՟Գ. 19:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՆԱՐՀ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0961 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ταπεινός humilis. Ստորին. ցած. վայրագոյն. զիջագոյն. խորագոյն. որում հակակայն Բարձր. ալչագ, աշաղա. (լծ. եւ թ. քէնար. որպէս եզր ստորին:) *Որ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՐԳՈՒԶ — ( ) NBH 2 0308 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 9c, 11c, 14c ա. Ստորին. յետնեալ. փանաքի. անարգ. անաւագ. աննշան. սինլքոր. նուաստ. ընկեցիկ. երկրաքարշ. (արաբ. է յերկիր հարստեալ, մխեալ, իբր ʼի կենդրոն. թաղեալ. ծածկեալ.) *Մրգուզքս ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԵՏԻՆ — (տնոյ, ոց.) NBH 2 0356 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ἕσχατος extremus, ultimus. Որ է յետոյ տեղեաւ կամ ժամանակաւ. վերջին. հուսկ. յետս մնացեալ. ետքի, էտեւի, վերջինը. ... *Ընդէ՞ր լինիք յետինք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԿԱՐ — (ի, աց.) NBH 2 0880 Chronological Sequence: Early classical, 9c, 10c, 11c, 12c ա. ἁσθενής, ἁσθενῶν infirmus, imbecillis, debilis, fragilis ἁδύνατος impotens παραμένος macer. Անկար. ապիկար. անզօր. անձեռնահաս. նուաստ. անաւագ. ստորին. հէք. յետնեալ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.