ԱՆԲԱԺԱՆ

(-) NBH 1-0118 Chronological Sequence: 5c, 8c ա. Անբաժանելի. *Անբաժան Սուրբ Երրորդութիւն. Փարպ.: Անսովոր է վարել իբր անմասն. զուրկ. ըստ յն. ἅμοιρος եւ ἁμοιρέω *Մեռեալ լինի մասն՝ ինքնակամ շնչոյն անբաժան եղեալ. Նիւս. կազմ. ԼԲ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԱՆՋԱՏ — (ի, ից.) NBH 1 0107 Chronological Sequence: 6c, 10c, 11c ա. ἁχώριστος inseparabilis, inseparatus Որ չունի զատանիլ անջատիլ. անբաժանելի. անբաժան. անմեկնելի. ... *Զ ʼի քէն մարմինն՝ անանջատ ʼի բանէն՝ համապատիւ Հօր փառաւորէ. Նար. կուս.: ԱՆԱՆՋԱՏ ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՆՋՐՊԵՏ — ( ) NBH 1 0107 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c ա. Ուր չիք անջրպետ, կամ խտրոց բաժանման՝ ըստ տեղւոյ կամ ըստ բնութեան. անբաժան. անանջատ. անմեկնելի. ... *Անանջրպետն ʼի հօրէ եւ յորդւոյ: Անանջրպետդ ʼի քէն վարժողաց. Շար.: *Բնակարան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱԺ — ( ) NBH 1 0117 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 10c, 11c, 12c ա. ἁμέτοχος, ἅμοιρος non particeps, expers, carens Չունօղ զմասն եւ զբաժին. անմասն. անկցորդ. անունակ. հեռի. օտար. զուրկ, հեռու, առանց. ... *Անմասն եւ անբաժ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱԺԱՆԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0118 Chronological Sequence: Early classical, 8c ա.մ. Անբաժանելի. եւ անբաժան օրինակաւ. ἁμέριστος, ἁμερίστως *Բաժանեալ անբաժանականին. Սեբեր. ՟Ա: *Զինքն գիտելով աստուածայինն իմաստութիւն՝ գիտասցէ զամենայն, աննիւթաբար զնիւթեղէնս, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱԺԻՆ — ( ) NBH 1 0118 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 10c, 12c ա. Առանց բաժնի մնացեալ. որ չառնու ինքեան բաժին կամ ժառանգութիւն. ... *Ելանէ դուստր ʼի տան է, անբաժին եւս է ... Լիցի անբաժին առնուլ (զկոյս բռնաբարեալ). Մխ. դտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՐԺ — ( ) NBH 1 0120 Chronological Sequence: 9c Տ. ԱՆԲԱԺ, ըստ որում անբաժան. *Մերս բան՝ առ լսօղսն գոլով, անորիշ եւ անբարժ մնայ առ միտսն: Զանբարժ միութիւնն յայտ առնէ. Նանայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՐԺԻՆ — ( ) NBH 1 0120 Chronological Sequence: Unknown date ԱՆԲԱՐԺԻՆ Տ. ԱՆԲԱԺԻՆ, որպէս անբաժան. *Անբարժին, եւ բնաւին անբացակաց: Զպարզն եւ զանբարժին. Մաքս. նշ. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԱՏ — (ի, ից.) NBH 1 0142 Chronological Sequence: 6c, 8c, 11c ա. ἁδιάστατος dimensione carens, indivisibilis Որ ոչն զատանի. անհատ ʼի մասունս. անբաժանելի (կէտ). ... *Ունելով յինքեան զանզատն բնութիւն եւ զզատականն: Քանզի անզատն կարգեալ դասի ըստ նշանի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԸՆԴՄԻՋԵԼԻ — ( ) NBH 1 0148 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c ա. Որ մերձ է առանց իրիք միջոցի. անորոշելի. անանջրպետ. անբաժան. ... *Անընդմիջելի մերձաւոր: Աստուածութեանն անընդմիջելի ʼի մերասերն մարմնոյ. Նար. ՟Ի՟Գ. ՟Հ՟Ե: *Անընդմիջելի հպաւորութեամբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՃԵՂՔ — ( ) NBH 1 0199 Chronological Sequence: Unknown date ա. ԱՆՃԵՂՔ ԱՆՃԵՂՔԵԼԻ Ոչ ճեղքեալ. անբաժան. անբաժանելի. *Անճեղք եւ անանջատ պատկանեալ. ՃՃ.: *Ուսուցանէր զլծակցութիւն անճեղքելի. Ոսկ. ղկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.