ԱՆԲԱԺԱՆՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0118 Chronological Sequence: Unknown date, 8c գ. ἁμερεία, τὸ ἁχώριστον indivisibilitas, inseparabilitas Անբաժանելի գոլն՝ պէսպէս օրինակաւ. ... *Գերազանցեալ անբաժանութիւն բոլոր աստուածականին միութեան: Վասն պարզութեանն եւ միութեան գերաբուն անբաժանութեանն. Դիոն. ածայ.: *Քանակութեամբ առեալն բաժանի. իսկ անբաժանութիւնն աներեւոյթ է մարմնոյ. Մաքս. անդ: *Ոչ ոք է ʼի մարդկանէ, որ ոչ որոշեաց զինքն յաստուածայնոյն կամաց ըստ մասին ինչ իրի կամ ժամանակի. բայց միայն Քրիստոսի անբաժանութիւն կամացն պահեցաւ. Աթ. ՟Գ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԲԱՐԺՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0120 Chronological Sequence: 9c ԱՆԲԱՐԺՈՒԹԻՒՆ. Տ. ԱՆԲԱԺԱՆՈՒԹԻՒՆ. *Միով բանիւ ʼի ներքս ածելով զանբարժութեանն եւ զանքակութեանն զկարգս: Անբարժութեամբ կալեալ զանձնաւորութիւնն. Նանայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՐՈՇՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0218 Chronological Sequence: 6c, 8c, 9c գ. Անորոշ կամ անյայտն գոլ. *Անհուն ասին (անհատքն) վասն անորոշութեան (կամ անորիշութեան). Անյաղթ պորփ.: *Անորոշութեամբ նշանակի (այսինքն բառին) ամենայն ինչ ցուցեալ լինի մարդկայինն. Նիւս. կազմ.: Աւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՔԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0254 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c գ. Անքակ միաւորութիւն, կամ միաբանութիւն. սերտութիւն. անբաժանութիւն. անլուծանելին գոլ. *Անքակութիւն արասցէ ʼի մի հաւատս: Խառնեցան անքակութեամբ յաստուածութիւն անդր. Ագաթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.