ԿԻԶԵԼԻ

(լւոյ կամ լոյ.) NBH 1-1095 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c ա. φλεγόμενος cremandus. Իբր Կիզելի, այրելի. *Մի՛ կարծեսցի, թէ ընդ կիզելի գործոցն՝ եւ գոծծօղն ծախեալ յոչէութիւն դառնայ. Գր. հր.: ԿԻԶԵԼԻ. φλέγων cremans, flammans, flagrans. Կիզիչ. կիզական. տոչորիչ. բոցակիզօղ. հրաբորբոք. հրափայլ. *Այրումն կիզելի սգոյ. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 15: *Աստուած հոգի կենդանի է, հուր կիզելոյ. Ագաթ.: *Ո արար զպաշտօնեայս իւր ʼի հուր կիզելոյ (կամ կիզելոյ). Սղ. ՟Ճ՟Գ. 4: *Անբովանդակելի եւ կիզելի հրովն ոչ այրիմք. Նար. երգ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԿԻԶԱՆՈՒՏ — ( ) NBH 1 1095 Chronological Sequence: 10c ա. Կիզելի ըստ ինքեան. Դիւրաւ այրելի. *Անբովանդակելի եւ կիզելի հրովն ոչ այրիմք կիզանուտ մարմնովք. Նար. երգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՐՈՒՄՆ — (րման.) NBH 1 0099 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c գ. ԱՅՐՈՒՄՆ որ եւ ԱՅՐԵՑՈՒՄՆ. Այրելն եւ այրիլն՝ ըստ ամենայն նշ. καῦσις ustio, combustio *Մարմին նորա տուաւ յայրումն հրոյ: Հոգւով դատաստանաց, եւ հոգւով այրման: Լիբանան չէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՒՐԱԿԷԶ — ( ) NBH 1 0631 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c ա. Դիւրաւ կիզելի, այրելի. դիւրածախ. *Դիւրակէզ ցամաք փայտն, կամ հեր գլխոյ. Անյաղթ բարձր.: Ճ. ՟Ա.: *Մանաւանդ զի՝ հանեալն դժուարակէզ, եւ արկեալն՝ յոյժ դիւրակէզ. Շ. թղթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԻԶԱՆՈՂԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 1095 Chronological Sequence: 10c, 12c ա. Կիզիչ. կիզողական. էրօղ. *Կիզանողական հուր, կամ բոց. Նար. ՟Լ՟Դ. Նար. կ. եւ Նար. ՟Ի. ՟Ժ՟Գ: Եւ իբր Կիզելի. դիւրակէզ. *Եղեգնախռիւ կիզողական նիւթ. Նար. ՟Է: եւ Մաշկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.