ԿԻԶՈՒՄՆ

(զման.) NBH 1-1096 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c գ. καῦσις, κατάκαυσις ustio, combustio եւն. Կիզուլն, մանաւանդ կիզանիլն. այրումն. տոչորումն. *Ըզճարպ հրոյն կիզման. ՟Ա. Եզր. ՟Ա. 14: *Անքուն որդանցն, եւ կիզման հրոյն. Յճխ. ՟Ի: *Մատնեցի զմարմինս իմ ʼի կիզումն տանջանացն. Ագաթ.: *Կորստեան կիզմամբն: Անզովանալի կիզումն: Զտաճարին կիզումն: Կիզմամբ ախտից: Ի խորովակսկիծ կիզմանէ. Կամ Յարեգակնայինն տապացաւ կիցմանէ. Յհ. կթ.: Նար. ՟Ժ՟Թ: Մխ. երեմ. Յիսուս որդի.: Արծր. ՟Դ. 12: *Ոչ զգայր զկիզումն մատանցն՝ ʼի կիզմանէ ցանկութեան սրտին. Վրք. հց. ՟Զ: ԿԻԶՈՒՄՆ. որպէս Հրային երեւոյթ յօդս. Տե՛ս ՊՌԵՍՏԵՐ. πρηστήρ. *Որոտմունք եւ փայլատակմունք, կիզմունք, եւ ամպահարութիւնք. Արիստ. աշխ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂՈՒԵՍԱԿԵՐՊ — ( ) NBH 1 0042 Chronological Sequence: 11c ԱՂՈՒԵՍԱԿԵՐՊ ԴՐՈՇՄ. Նոյն ընդ վ. *Ի կիզումն դիմաց, եւ ʼի դրոշմ աղուեսակերպ, իբրեւ աղուէսս գողս եւ ապականիչս այգեաց. Մագ. ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԻՆԵԿԻԶՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0553 Chronological Sequence: Unknown date, 6c գ. οἱνοφλυγία violentia Կիզումն եւ տոչորումն ʼի գինւոյ. արբեցութիւն. գինովութիւն, հարբածութիւն. ... *Խոհակերութեամբք եւ գինեկիզութեամբք կրթեցան. Փիլ. ՟ժ. բան.: *Գինեկիզութեամբ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԻԶՈՒՑ — ( ) NBH 1 1096 Chronological Sequence: 5c գ. Նիւթ կիզման, կամ կիզումն. կիզ. *Եւ զյարդն մատնել անշէ՛ջ բոցոյն կիզուց անխնայ. Փարպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՐԱՑԱՆ — (ի, ից.) NBH 2 0139 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 12c ա. πυροβόλος ignes jaculans κεραυνόων fulminans Որ ցանէ յիւրմէ զհուր, կամ արձակէ շանթս. շանթառաք. *Արկանեն ʼի հրացան հնոց տանջանաց. Մանդ. ՟Զ. կամ ՟Ժ՟Զ: *Զհրացանն բերելով… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՒԷՏԱՎԱՌ — ( ) NBH 2 0351 Chronological Sequence: 13c Տ. ՄՇՏԱՎԱՌ. *Ի կիզումն յարաբորբոք եւ յաւէտավառ հրոյ. Սկեւռ. աղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՕԴԱԹԱՓՈՒՄՆ — ( ) NBH 2 0378 Chronological Sequence: 12c գ. Թափումն կամ խախտումն յօդից. *Տայր զմարմին իւր ʼի կիզումն, եւ յօդաթափումն ծնգաց. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊՌԵՍՏԵՐ — ( ) NBH 2 0661 Chronological Sequence: 6c գ. ՊՌԵՍՏԵՐ. որ եւ ՊՐԵՍՏԵՐ. Բառ յն. πρηστήρ prester. այլուր թարգմանեալ կիզումն, կիզումունք. Ազգ հրատեսիլ ցոլմանց յամպոց՝ հանդերձ ուռուցիկ մրրկաւ հողմոյ. *Պռեստեր, որ կիզիչ ասի, հողմ է շարամանեալ ընդ ամպոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.