ԱԹՈՌԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0012 Chronological Sequence: 8c, 10c, 12c գ. Ունելն զիշխանութիւն իրիք աթոռոյ. գահակալութիւն. եւ Յաջորդութիւն, կամ փոխանորդութիւն. *Յաղագս աթոռակալութեանն Սահակայ: Յեօթներորդում ամի աթոռակալութեան սորա. Խոր. ՟Գ. 32: Յհ. կթ.: *Հանդերձեալ էք զանուանակցութիւնդ եւ զաթոռակալութիւնդ (ճշմարտին Էմմանուէլի) ոչ միայն օրինակաւ կոչել, այլ եւ արդեամբք եւ ճշմարտութեամբ. Շ. թղթ.: ՟Յոքն. Աթոռակալք, գահակալք. *Աթոռակալութեանց նախագահից. (այս ինքն պատրիարգաց). Նար. ՟Գ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.