ԱՆԲԱՄԲԱՍ

(-) NBH 1-0119 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 12c, 13c ա. ἁκατηγόρητος, ἁνεπίληπτος accusationi non obnoxius, irreprehensus Որ ոչն բամբասի. ազատ ʼի բամբասելի իրաց. անպարսաւ. անմեղադրելի. անստգիւտ. ... *Հարցուփորձեալ լինի, եթէ անբամբաս է. Փիլ.: *Եղիցի վերակացուն անբամբաս յամենայնի. Յճխ.: *Երեւեսցի տէրութիւնն անբամբաս. Եղիշ. ՟Բ: *Անբամբասն առաւել է քան զանբիծն. Ոսկ. կողոս.: *Պէն՝ պատուիրէ կալ անբամբաս ʼի յայս չարեաց՝ յորում թէ կաս. Շ. այբուբ.: Եւ որ ոչն բամբասէ զայլս. *Լինել անոխակալ, անբամբաս. Սկեւռ. աղ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԲԱՄԲԱՍԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0119 Chronological Sequence: Unknown date մ. ἁκατηγορῆτως sine contradictione Անբամբաս՝ անստգտանելի եւ անդիմախօսելի օրինակաւ. *Աստուած յաւէտ՝ անբամբասաբար յամենայն արարածոցս երկրպագեալ. Կիւրղ. գանձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՄԲԱՍԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0119 Chronological Sequence: Unknown date Տե՛ս ԱՆԲԱՄԲԱՍ. յն. անլուտալի. ἁλοιδόρητως conviciis non obnoxoius որ եւ անանգոսնելի. *Յորոց ʼի մարմնոյն անբամբասելեաց կրից եւ բանից. Կիւրղ. գանձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵՊԵՐ — ( ) NBH 1 0139 Chronological Sequence: Unknown date, 12c ա.մ. Որ չունի ինչ արժանի եպերանաց. անպարսաւ. անբամբաս. ուստի եւ անարատ. ամբողջ. պակասութիւն մը չունեցօղ, անվնաս. ... *Կանոնել հաստատութեամբ անեպեր ʼի կամս Աստուծոյ: Դիպող ստութեամբ ազատիլ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽԻՂՃ — (խղճի, ից.) NBH 1 0160 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 10c, 12c, 13c ա. ԱՆԽԻՂՃ որ գրի՝ եւ ԱՆԽԵՂՃ Ուր չիք խիղճ ստգտանաց, կամ խիճ՝ որ տացէ գթել մտաց. անստգիւտ. անարատ. անկեղծ. ողջամիտ. ἁπρόσκοπος inoffensus,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՏՈՒ — ( ) NBH 2 0058 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c ա. τομός, τομότερος, ἁπότομος scindens, incidens, acutus. Քաջ հատանօղ. հատիչ. սուր. եւ Սաստիկ. կտրուկ. ... *Հատու քան զամենայն սուր երկսայրի. Եբր. ՟Դ. 12: *Սրեսցէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԱՏ — (ատք.) NBH 2 0397 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. (արմատ Նախատելոյ). ὅνειδος opprobrium. Անարգանք առ նախկին կամ յոյժ ատելութեան. նախատինք, եւ Ենթակայ նախատանաց. եւ Ստգտանք. այպ, նէնք, րուսովայ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.