ԱՆԲԱՐԻ

(րւոյ, րեաց.) NBH 1-0121 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 12c ա. οὕκ կամ μὴ ἁγαθός, μὴ τ’αγαθόν, οὑ καλός, -ον non bonus, -um Ոչ բարի. որ չէ բարի. անբաժ ʼի բարւոյ. որ աղէկ չէ, աղէկ մը չէ. ... *Տանի զնոսա ʼի ճանապարհս անբարիս: Ետու նոցա հրամանս անբարիս: Յիշեսջիք զգնացս ձեր զանբարիս. Առակ. ԺԶ. 29: Եզեկ. Ի. 25: ԼԶ. 31: *Ո՛չ է հրոյ ցրտացուցանելն, եւ ո՛չ բարւոյ ինչ անբարի ածել յառաջ. Դիոն. ածայ. ՟Դ: *Անբարի բարերարութիւն, կամ արուեստ. Խոր.: *Բարուց անբարեաց. Նար.: *Զչար իշխեցողաց եւ զանբարեաց զկամս. Շ. ատ.: *Իրք աշխարհիս ամենայն անբարիք են: Զանբարի ժամանակն զայն ʼի դէմս ածել. Սարգ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԲԱՐԻՇՏ — (րշտի, տաց.) NBH 1 0054 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c ա. ԱՄԲԱՐԻՇՏ կամ ԱՄՊԱՐԻՇՏ. Լմբ. սղ. ՟Ի՟Է. եւ ՟Լ՟Զ. հայերէն ստուգաբանէ՝ որպէս անբարի. *Մի՛ համարիր ընդ ամբարիշտս զանձն իմ. անբարի նա՛ է՝ որ գիտէ զբարին, եւ ոչ առնէ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՊԱՐԻՇՏ — ( ) NBH 1 0074 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՄԲԱՐԻՇՏ. (անխտիր ծագեալ ʼի հյ. անբարի կամ անբարեպարիշտ. եւ ի պրս. բէրէսթ որպէս անպաշտ, անաստուածապաշտ:) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՌԱՔԻՆԻ — (նւոյ, նեաց.) NBH 1 0111 Chronological Sequence: 11c ա. Ոչ առաքինի. անբարի. անկարգ. ... *Յանառաքինի կանանցն՝ որք ʼի հեթանոսաց. Խոր. առ սհկ. արծր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0121 Chronological Sequence: 12c գ. Պակասութիւն բարութեան ʼի սպառ. բարիատեացն գոլ. *Չէ՛ անբարի մարդ, այլ՝ նա (այս ինքն սատանայ), որ միշտ է յանբարութիւնն. Լմբ. սղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԼԱՒ — (ից կամ աց.) NBH 1 0156 Chronological Sequence: 5c, 9c, 13c ա. Որ ոչն է լաւ. անբարի. յոռի. վատթար. գէշ. ... *Ինքն գիտասցէ զմարդ լաւ եւ զանլաւ. Փարպ.: *Անլաւք եւ թուլամիտք, որ ոչ ծանեան զճշմարիտ բարին. Համամ առակ.: *Ի դէմս լաւին եւ անլաւին: Յաղագս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԵՐԱԽՏԻՔ — (տեաց) NBH 1 0276 Chronological Sequence: 7c, 12c գ. ԱՊԵՐԱԽՏՔ ԱՊԵՐԱԽՏԻՔ Որ ինչ ո՛չ է երախտիք կամ բարերարութիւն, այլ՝ գործ անբարի եւ անարժան. ըստ լտ. demerritum որ ըստ Մենինսքեայ՝ ճէզա, էճը, վիզր *Փոխանակ սնոտի ապերախտիցն, զոր զոհէին հեթանոսք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՆԿՆ — ( ) NBH 1 437 Chronological Sequence: Early classical, 14c ԲԱՆԿՆ կամ ԲԱՆԳՆ, բանկունք. (որ եւ է յոքն. բառիս Բանիկ.) διήγημα narratio Անպիտան բան. զրոյց անբարի. առասպել. ստայօդ պատմութիւն. *Ծաղիկ, եւ երազ, եւ բանգն, եւ առասպելք. Ոսկ. եբր. ՟Թ: *Պարտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵՁԵՒՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 452 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. εὑσχημοσύνη decor, elegantia, modestia Վայելչութիւն. գեղեցկութիւն. բարելաւութիւն. *Ոչ ʼի սակս բարեձեւութեան եւ տարաձեւութեան բանից այժմ եղեւ մեզ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՔ — (րուց, րուք.) NBH 1 469 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c գ. որ եւ ԲԱՐՈՅՔ. (լծ. վարք. եւ բերումն. եւ բար, այսինքն պէս.) Բնաւորութիւն. բնութիւն. կամ խառնուած եւ յատկութիւն բնութեան. որ եւ ասի Բոյս բարուց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԺՈՒԱՐԱԽԱՌՆՈՒԱԾ — (ոյ.) NBH 1 0617 Chronological Sequence: 6c գ. Դժնդակ կամ անբարի խառնուած. *Եթէ դուզնաքոյ ինչ հասցէ դժուարախառնուածոյ, զժանտախտսն առնէ. Փիլ. նխ. ՟բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.