ԿՈՒՆԴ

I. (կնդի.) NBH 1-1122 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 13c ա. ԿՈՒՆԴ որ եւ ԿՈՒՆՏ. φαλακρός calvus. (լծ. թ. քէլ ). Կնդակ, կնտակ. գնդաձեւ, գնտակաձեւ գլխով կամ գլուխ. հերաթափ. ճեղ. ճաղատ. գլուխը կունտ, կունտ գլուխ, տաղ, քէլ: (Ըստ Հին բռ. կունդ, կորխ:) *Եթէ մաշտեցի գլուխ ուրուք, կունտ է. Ղեւտ. ՟Ժ՟Գ. 40: *Երանի է կունդ գլխոյս, զի վասն քրիստոսիմարտիրոսանայ. Հ=Յ. նոյ. ՟Գ.: *Ալեւոր է, եւ կունդ բնութեամբ. անդ. դեկտ. ՟Զ: *Բնութեամբ կունդ էր: Կուն գոլով գլխովն: Միթէ եւ նա ո՞չ իցէ կունդ. ՃՃ.: *Թէ կունդ է, քաղրթեղ չէ. թէ քաղրթէղ է, ուշիմ չէ. Անյաղթ պորփ.: II. ԿՈՒՆԴ 4 (-) NBH 1-1122 Chronological Sequence: 14c - (որպէս ռմկ.) Տ. ՍԿՈՒՆԴ (շուն). *Կին մի կախարդ եւ կունդ՝ չարագործացն բարի առնէր, եւ բծեգործացն պատուհաս. Ոսկիփոր.: JJSW: not an individual entry in the Nor Bargirk'.

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԿՈՒՆՏ — I. (կնտի.) NBH 1 1122 Chronological Sequence: Unknown date ա. Տ. ԿՈՒՆԴ II. ԿՈՒՆՏ 2 (կունտք.) NBH 1 1123 Chronological Sequence: 6c, 13c գ. ԿՈՒՆԴՆ կամ ԿՈՒՆՏ. τροχός rota. Գնտաձեւ անիւ, ճախարակ. ... *Կապելով կնդամբք, եւ ճախանոցօք, եւ ազգի ազգի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿԱՆՈՑ — ( ) NBH 1 0022 Chronological Sequence: 13c գ. Բառ անյայտ՝ որպէս ակն կամ ծակ գնտոյ անուոյ, եւ կամ կունդ՝ գլխով. *Հեւան եւ դանդան, կունտք եւ ականոցքʼʼ, որպէս փաղանուն. Երզն. քեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՆԴԱԿ — ( ) NBH 1 1104 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԿՆՏԱԿ, եւ ԳՆԴԱԿ, եւ ԿՈՒՆՏ կամ ԿՈՒՆԴ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՆԴԵՄ — (եցի.) NBH 1 1104 Chronological Sequence: 12c ն. Կունդ առնել. փետել. տերեւաթափ անել. եւ Խոշտանգել. կռփել. (լծ. յն. գինտինե՛ւօ). *Կնդէ՛ զծառն, եւ մի՛ բնաւ տերեւ թողուլ: Քաջ կնդել պիտին, եւ ապա պատրուսել. Վստկ.: *Կնդեալ՝ աքսորեն ʼի բանտ: Հարկանեն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՆՏԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 1105 Chronological Sequence: Early classical ա. ԿՆՏԱԿ φαλακρός calvus. որ եւ ԿՆԴԱԿ. Կունդ. կունտ. հերաթափ գլխով. ճաղատ. ... *Ե՛լ կնտակ, ե՛լ կնտակʼʼ. ա՛յլ ձ. կնակ. ՟Դ. Թագ. ՟Բ. 23 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՆՏԱՆԱՄ — (ացեալ.) NBH 1 1105 Chronological Sequence: Early classical, 6c չ. ԿՆՏԱՆԱԼ կամ ԿՆԴԱՆԱԼ. φαλακρόομαι calvesco. Կունա կամ կունդ լինել. թափիլ հերաց գլխոցն. ճաղատ գտանիլ. ... *Ամենայն գլուխք կտացեալք (կամ կնդացեալք). Եզեկ. ՟Ի՟Թ. 18: *Ոչ կնտացեալ ոք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՆՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1106 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c գ. ԿՆՏՈՒԹԻՒՆ կամ ԿՆԴՈՒԹԻՒՆ. φαλάκρωμα calvities. Կունտ կամ կունդ գոլն. ճաղատութիւն. ճեղութիւն. եւ Կեղ գլխոյ՝ որ թափէ զհերս. ... *ի կնտութեան (կամ ʼի կնդութեան) նորա կամ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈՒՆԴՆ — (կնդան, կամ Կունտ, կունտք.) NBH 1 1123 Chronological Sequence: 6c, 13c գ. ԿՈՒՆԴՆ կամ ԿՈՒՆՏ. τροχός rota. Գնտաձեւ անիւ, ճախարակ. ... *Կապելով կնդամբք, եւ ճախանոցօք, եւ ազգի ազգի կտտանօք. Պիտ.: *Փաղանուն ասի անիւ, ճղուղ, կուտք (կամ կունտ), եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՐԱՏ — (ի.) NBH 2 0093 Chronological Sequence: Unknown date ա. Ճեղատ. կունդ. մազը թափած կամ կտրած. տաղ: Բժշկարան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԱՂԱՏ — (ի, աց.) NBH 2 0167 Chronological Sequence: Unknown date, 13c ա. φαλακρός calvus. որ եւ ՃԵՂ. (լծ. կեղ. քէլ. լտ. գա՛լվուս ). Կունդ գլխով. որում պակասին հերք. ... *Աչեղ, ճաղատ: Էր գլխով ճաղատ. ՃՃ.: Հ=Յ. ապր. ՟Ի՟Զ.: *Այր մի ճաղատ, միականի. Վրդն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.