ԿՌԱՊԱՐԻՇՏ

(-) NBH 1-1127 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c - Տ. ԿՌԱՊԱՇՏ. *Ընդ յափշտակօղս կամ ընդ կռապարիշտս: Կամ կռապարիշտ կամ ագահ: Ոչ պոռնիկք, ոչ կռապարիշտք: Կամ ագահ, որ է կռապարիշտ. ՟Ա. Կոր. ՟Ե. 10. 11: ՟Զ. 9: Եփես. ՟Ե. 5: *Ոմն կռապարիշտ լինելոց է. Եզնիկ.: *Կռապարիշտ է ... որ զոչ ախորժելիս ստեղծ չէին կատարէ. Նար. ՟Խ՟Ը: *Տեանեն կռապարիշտքն զփառս նշանին քրիստոսի, եւ ամաչեալ կոծին. Լմբ. սղ.: Եւ իբր Կռապաշտական. *Դիմամարտ գոլով սրբոցն ընդ կռապարիշտ պաշտամունսն. Շար.: *Կռապարիշտ ագահութիւն. Մաշկ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՒԱԶԱԿԱՊԵՏ — (ի, աւ կամ իւ, աց.) NBH 1 0388 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c, 10c, 12c գ. ἁρχιληστής, ληστάρχης, ος princeps latronum, seu praedonum Պետ եւ գլուխ աւազակաց. *Իբրեւ ապստամբ եւ աւազակապետ խաչեսցիս: Ոչ իբրեւ աշխարհակալի, այլ իբրեւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0393 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c, 15c ա. πλείων, περιττός, περισσός plus, plurimus, redundans, nimius, praestans Յաւելեալ ինչ. առաւել. յոլով. շատ եւս. մեծ եւս. էւել, էւելի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՄԱՄԱՐՏ — (ի, աց եւ ից.) NBH 1 0624 Chronological Sequence: Unknown date, 9c, 10c Տ. Ընդդիմամարտ. *Զնիւթն գոյացոյց ի հակառակացն եւ ի դիմամարտացն. Զքր. կթ.: *Մի՛ իբր զքո դիմամարտ: Իբր զլեառն դիմամարտ: Անհարուածելի ի դիմամարտից: Պահպանութիւն ի դիմամարտից:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՑԱԿՐՕՆ — ( ) NBH 1 0627 Chronological Sequence: 10c ա. Ունօղ զկրօնս դից. կռապարիշտ. կռապաշտական. *Զամենայն պատկերս դիցակրօն մոլորութեանցն. Անան. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՐԱՊԱՐԻՇՏ — ( ) NBH 1 0752 Chronological Sequence: 10c ա. Որ պաշտօն տանի սնոտեաց. կռապարիշտ. *Զրապարիշտ եւ թշուառական քրմօքն յամօթ եղեն ʼի Տէրունական խաչէն. Կաղանկտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՌԱՄՈԼ — (ի, ից.) NBH 1 1126 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 11c, 12c ա. Մոլեալ զհետ կռոց. կռապաշտ. կռապարիշտ. կռապաշտական. *Պաշտամունք կռամոլիցն: Ձօնեալքդ էք անահտայ կռամոլ դիւացն. ՃՃ.: *Կռամոլ գտեալ: Ի կռամոլ մարդոց: Զկնամոլ ասորեստանեայսն:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՌԱՊԱՇՏ — (ի, ից.) NBH 1 1127 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c ա.գ. εἱδωλολάτρης idololatra, cultor idoli. որ եւ ԿՌԱՊԱՐԻՇՏ (պարսկական յանգիւ փէրէսթ). Որ պաշտէ զկուռս. պաշտօնեայ դրօշելոց. կռամոլ. դիցապաշտ. դիւապաշտ. հեթանոս. ... *Մի՛… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՇՄԱԿԱՊԱՏ — ( ) NBH 2 0085 Chronological Sequence: Early classical ա. Դիւապաշտ. դիցապաշտ. կռապարիշտ. (ʼի բառիցս էշմա՛կի. որ է ըստ վր. դեւ. սատանայ. եւ ըպատէթ. որ է ար. պատիւ. եւ կամ գրելի՝ Հեշմակապաշտ.) *Յամենայն դարս աստուածապաշտք գտանէին, որք յանդիմանէին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՉԱՐԱՊԱՇՏՕՆ — ( ) NBH 2 0570 Chronological Sequence: Unknown date ա. Չարապաշտ. կռապարիշտ. *Լուեալ չարապաշտօն թագաւորն՝ յոյժ տրտմեցաւ. Տէր Իսրայէլ. մայ. ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔՈՂ — (ոյ.) NBH 2 1010 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c գ. ՔՈՂ կամ ՔՕՂ. (լծ հյ. գաղել, գողել. սքողել. յն. քա՛լլիմա, եւ այլն.) κάλυμμα velum, velamen κατακάλυμμα tegumentum, operimentum ἁποκρυβή կամ ἁποκρυφή… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.