ԱՆԲԱՒԵԼԻ

(լւոյ.) NBH 1-0122 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c ա. Անչափ. անբովանդակելի. անպարագրելի. եւ անճառելի. ἅρρητος *Յաղագս անբաւելի՝ ինքեան եւ Հօր իւրոյ՝ մարդասիրութեանն. Աթ. ՟Ը: *Անբաւելի բնութիւն: Անբաւելին երկնի եւ երկրի. Շար.: *Իսկութիւն անբաւելի: Անբաւելի քաղցրութիւն: Անբաւելի արեան վտակ. Նար.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԵՆԱԿԱԼ — (ի, աւ.) NBH 1 0061 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. παντοκράτωρ omnitenens (թարգմանի ըստ լտ. եւ omnipotens ) Որ զամենայն իբրեւ ʼի բռին կալեալ ունի տիրապէս. ամենիշխան. ամենատէր. ինքնակալ ինքնակալաց,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԿԱՏԱՐ — (ի, ից.) NBH 1 0062 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c ա. παντέλειος, παντελής perfectissimus, plenus, integer, universalis Ամենեւին կատարեալ. ունակ ամենայն կատարելութեան. անթերի ամենայն իրօք. ծայրագոյն. անբաւելի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՌԱՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0066 Chronological Sequence: 12c գ. Ամենառատ գոլն Աստուծոյ, եւ անբաւելի բեղնաւորութիւն ներքին՝ առնչական ծագմամբ. *Մի Աստուած՝ յաղագս նոյնութեան բնութեանն, եւ անձինք երեք՝ վասն ամենառատութեանն. Սարկ. հանգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՒԱԶՕՐ — (ի.) NBH 1 0121 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 13c ա. Անբաւ կամ անբաւելի զօրութեամբ. ամենազօր. յամենայնի կարօղ. ἁπειροδύναμος infinitae virtutis vel potentiae *Ամենայնի պատճառ գոլով, եւ որպէս անբաւազօր՝ ոչ միայն զամենայն զօրութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՒԱԿԱՆ — (ի.) NBH 1 0121 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 10c, 12c ա. (գտանի գրեալ եւ ԱՆԲՈՎԱԿԱՆ). Որ չէ բաւական անձամբ անձին. անձեռնհաս. անկարօղ. ... *Անբաւականքն այլովք խնամիցին. Մխ. դտ.: Եւ որ ինչ չէ բաւական. որ հերիք չէ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՒԱԿԱՆԵԼԻ — (լւոյ.) NBH 1 0121 Chronological Sequence: 10c ա. Իբր անբաւելի. *Եւ ես բաւական եղէ անբաւականելոյն. Նար. երգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԵՐԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0122 Chronological Sequence: Early classical, 10c ա. Զոր չէ մարթ բերել՝ կրել՝ տանել յինքեան. անտանելի. անբաւելի. *Բա՛րձ յինէն ողորմած զանբերելի ծանրութիւնս: ԶԵրրորդութիւնն անզննելի զգայութեանց, անբերելի եղելոց. Նար. ՀԵ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿ — (ի, ից.) NBH 1 0123 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 13c ա. ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿ ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿԱԿԱՆ. Անբաւ. անհուն. անբաւելի. անբովանդակելի. ἅπειρος *Այսոցիկ անբովանդակիցս ամենեցունց, եւ չարաց՝ սկիզբն եւ վախճան եղիցի բարին.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0123 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 13c ա. ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿ ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿԱԿԱՆ. Անբաւ. անհուն. անբաւելի. անբովանդակելի. ἅπειρος *Այսոցիկ անբովանդակիցս ամենեցունց, եւ չարաց՝ սկիզբն եւ վախճան եղիցի բարին. Դիոն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԷՏ — ( ) NBH 1 0174 Chronological Sequence: Early classical, 10c ա. Որոյ չիք կէտ աւարտման կամ սահման. անեզր. անվախճան. եւ անսկիզբն. անժամանակ. կամ անչափ. անբաւելի. վերջ չունեցօղ, յաւիտենական. ... *Յանկէտ աւուրն: Յանկէտ յարքայութիւնն: Զանկէտ յաւիտեանսն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.