ԱՆԲԱՒՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0122 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ἁπειρία, τὸ ἅπειρον infinitas, immensitas Անբաւն գոլ. անչափութիւն. անսահմանութիւն Աստուծոյ. ... *Ամենայն էիցս սկիզբն եւ վախճան՝ նախէն, բովանդակութիւն ամենայնի, եւ անբաւութիւն ամենայն անբաւութեան եւ բովանդակութեան գերունակապէս. Դիոն. ածայ.: *Երկդիմի անբաւութիւն տեսանի՝ ըստ սկզբանն եւ կատարածի: Զանբաւութիւնն եւ զանանցանելին՝ անսկիզբն անուանեաց. Ածաբ. ծն.: *Կայ ʼի լիութեան իւրում եւ յանբաւութեան. Յճխ.: *Որ է փոքր առակ մեծութեան քումդ անբաւութեան: Զանբաւութիւն մեծին սքանչացոյց. Նար.: *Անբաւութիւն մարդասիրութեան. Արշ.: Զարարածոց ասի՝ իբր անթիւ եւ անհամար բազմութիւն. եւ մեծութիւն կամ ընդարձակութիւն յոյժ յոյժ. *Անբաւութիւն մարդկան. Խոսր.: *Անբաւութիւն ձկանց, յամօրաց. կամ գանձուց. կամ բիւրաւորաց հրանիւթից. Խոր.: Պիտ.: Արշ.: *Անբաւութիւն լայնատարած խորոց ծովու. Պիտ.: *Զջուրսն՝ որ իբրեւ զկատարս լերանց յայսկոյս եւ յայնկոյս բաժանեալ կային անբաւութիւնքն. Ագաթ.: *Անբաւութիւնք ծովուց: Ջուրքն անբաւութեան: Զանդունդս՝ եւ որ ʼի նմա են անբաւութիւնք: Զոր չէ մարթ ʼի թիւ արկանել վասն անբաւութեան. Նար.: *Այսու յամբաւութիւն հանէ զբանն. Լմբ.: *Անբաւութիւն ծովուն". իբր ծով համատարած. պեղագոս. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 31:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԲԱՒ — ( ) NBH 1 0056 Chronological Sequence: 10c ԱՄԲԱՒ եւ ԱՄԲԱՒՈՒԹԻՒՆ. Տ. ԱՆԲԱՒ, ԱՆԲԱՒՈՒԹԻՒՆ. *Որ զամբաւութիւնս թուոց պարագրէ. Նար. ՟Հ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲԱՒՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0056 Chronological Sequence: 10c ԱՄԲԱՒ եւ ԱՄԲԱՒՈՒԹԻՒՆ. Տ. ԱՆԲԱՒ, ԱՆԲԱՒՈՒԹԻՒՆ. *Որ զամբաւութիւնս թուոց պարագրէ. Նար. ՟Հ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0123 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c գ. Անպարագրութիւն. անչափութիւն. անսահմանութիւն. ըստ յն. անհնութիւն կամ անբաւութիւն կամ անեզրականութիւն. ἁπειρία infinitas *Բովանդակութեան հակակայ անբովանդակութիւնն ... իսկ Աստուած… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴՈՒՆԴՔ — (դընդոց.) NBH 1 0135 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 13c ԱՆԴՈՒՆԴՔ. դուն ուրեք եզակի՝ ԱՆԴՈՒՆԴ. ἅβυσσος, βυθός abyssus, fundus, profunditas Խորք. վիհ. իբր անյատակ խորութիւն. ալք. խորին վայրք. դժոխք. որպէս խորք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՉԱՓՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0224 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c գ. ἁμετρία immensitas Չունելն զչափ քանակի, տեւողութեան, եւ այլն. առաւելութիւն, գերազանցութիւն, անբաւութիւն. յաճախութիւն անչափ. *Հանգիցեն յայն երկայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՊԱՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0229 Chronological Sequence: 6c, 12c գ. Անպարագիրն կամ անբովանդակելին գոլ. անբաւութիւն. անչափութիւն. *Զտուեալն ʼի տեառնէ զիւրն անպարագրութեան ամենասուրբ եւ աստուածային պատկեր բարեպաշտին աբգարու. Սարկ. պատկ.: *Երկիցսն ասել, բազմացուցից… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԵՐԵՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 418 Chronological Sequence: 8c Տ. ԲԱԶՄԱԴԻՄՈՒԹԻՒՆ. յն. անբաւութիւն երեսաց. τὸ ἁπειροπρόσωπον *Բազմերեսութիւն քերովբէից. Դիոն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՐԱՆԲԱՒ — ( ) NBH 1 0545 Chronological Sequence: 8c ա. Գեր ʼի վերոյ քան զամենայն անբաւութիւն. *Ոչ երբէք լինել կարողութիւն անբաւիցն եւ մականբաւիցն եկելոց յառաջ զօրութեանց բլշացուցանել զգերանբաւ զօրութիւն նորա աստուածազօր զօրութեան. Դիոն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԵՔԼՈՒՍԵԱՆ — ( ) NBH 1 0680 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c Տ. եռալուսեան. *Խոստովանեսցուք զերեքլուսեան անբաւութիւն. Նար. յովէդ.: *Ըստ գոյութեան մի, եւ ըստ անձնաւորութեան երեքլուսեան. Շ. ՟ա. յհ. ՟Ե: *Զերեքլուսեան (կամ զեռալուսեան) սրբութեան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԱՆՐԱԼԻՐ — ( ) NBH 1 1008 Chronological Sequence: 10c ա. Լի ծանրութեամբ. Ծանր լրիւ իւրով. անշարժ. *Զթանձրայատակ երկրի զկարծր եւ զծանրալիր անկշիռ անբաւութիւն տատանեալ. Արծր. ՟Դ. 4 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.