ԱՆԲԵԿԱՆԵԼԻ

(լւոյ.) NBH 1-0122 Chronological Sequence: Unknown date ա. որ եւ ԱՆԲԵԿԵԼԻ. Անխորտակելի. անփշրելի. անեղծ. *Վէմ անբեկանելի. Եպիփ.: *Ոչ կարաց լուծանել զանբեկանելի կնիքն տէրունական. Եղիշ. ննջ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԳՈՒՌ — I. ( ) NBH 1 0003 Chronological Sequence: Early classical գ. δράξ , pugillus Բուռն մարդոյ, այս ինքն ափ ձեռին ամփոփեալ. բուռ. ավուճ. *Լի՛ց զագուռս քո կայծակամբք հրոյ. Եզեկ. ՟Ժ. 2: II. ԱԳՈՒՌ ( ) NBH 1 0003 Chronological Sequence: Unknown date ա.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԵԿԵԼԻ — ( ) NBH 1 0122 Chronological Sequence: 11c ԱՆԲԵԿԵԼԻ եւ ԱՆԲԵԿՉԵԼԻ. Տ. ԱՆԲԵԿԱՆԵԼԻ. *Որք բոլորովին հաստատուն եւ անբեկչելի պահեցին զհաւատսն հանդերձ բարի գործովք. Վրք. ոսկ. հին ձեռ. (իսկ նոր ձ. եւ տպ. անբեկելի) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԵԿՉԵԼԻ — ( ) NBH 1 0122 Chronological Sequence: 11c ԱՆԲԵԿԵԼԻ եւ ԱՆԲԵԿՉԵԼԻ. Տ. ԱՆԲԵԿԱՆԵԼԻ. *Որք բոլորովին հաստատուն եւ անբեկչելի պահեցին զհաւատսն հանդերձ բարի գործովք. Վրք. ոսկ. հին ձեռ. (իսկ նոր ձ. եւ տպ. անբեկելի) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՋԱԽՋԱԽ — ( ) NBH 1 0231 Chronological Sequence: 6c ա. ԱՆՋԱՂԽՋԱԽ կամ ԱՆՋԱԽՋԱԽ. Ոչ ջախջախեալ. անբեկանելի. անխորտակելի. *Ծղօտ մի եղեգան անջաղջախ պահեցար. Անյաղթ բարձր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՋԱՂԽՋԱԽ — ( ) NBH 1 0231 Chronological Sequence: 6c ա. ԱՆՋԱՂԽՋԱԽ կամ ԱՆՋԱԽՋԱԽ. Ոչ ջախջախեալ. անբեկանելի. անխորտակելի. *Ծղօտ մի եղեգան անջաղջախ պահեցար. Անյաղթ բարձր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԵՐԴԵԱՅ — ( ) NBH 2 0417 Chronological Sequence: 8c ա. Այն՝ որոյ նիւթն է նեարդ, կամ ջիղ. որպէս արջառաջիլ, փոկ. յորոյ վերայ պատեալ զքեմուխտ՝ վարէին որպէս ճոպան, այսինքն չուան՝ պարան կարկամ եւ անբեկանելի. ... *Հանեալ յասպազինէն զներդեայ եւ քեմըխտապատ պարանն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.