ԱՆԲԵՐՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0122 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c գ. ἁφορία infertilitas Չունելն զբերս. անպտղութիւն. պակասութիւն արդեանց. ... *Ըստ խաղաղութեանն կամ ըստ պատերազմի, եւ կամ բերոց, եւ անբերութեանց: Պտղոց անբերութիւն: Անբերութիւնք բարեաց, եւ չարեաց բերք. Փիլ. իմաստն.: *Առընթեր կայ երկրագործութեան անբերութիւն. Բրս. մկրտ.: *Երկրի անբերութիւն պտղոց. Խոր. ՟Գ. 68: *Նովին դարմանովքն՝ որովք խնամէր, տանջէ եւ խրատէ անբերութեամբն. Յճխ. ՟Է: *Ընդ երկրագործութեան լծակցի երբեմն եւ չարաչար վտանգ անբերութեանն: Անբերութեանն դառնագոյն հարուած: Անդաստանի անբերութիւն. Պիտ.: *Անբերութիւն բարեաց. ՃՃ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0071 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 14c գ. Ամուլն գոլ. ստերջութիւն. անբերութիւն զաւակի. եւ անպտղութիւն. ... իբր στείρωσις sterilitas (որ են լծ. ընդ ստերջութիւն.) *Այս ամլութիւն (Եղիսաբեթի) ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԾՆՆԴՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0167 Chronological Sequence: Unknown date, 6c Իբր անծնունդն գոլ. ամլութիւն. անբերութիւն. ἁγονία sterilitas, infertilitas *Յանծննդութենէն զգացեալ ամուլս զնոսա: Սոդոմ ծծմբով եւ հրով ապականեալ լինէր, իսկ կինն (Ղովտայ) փոխեալ լինէր յաղի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՊՏՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0231 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 9c, 12c գ. ἁφορία, ἁγονία infertilitas, sterilitas Չտալն զպտուղ. անպտուղն գոլ. անբերութիւն. նմանութեամբ՝ Ամլութիւն. անշահութիւն. եւ այլն. ... *Հարի զձեզ անպտղութեամբ եւ խորշակաւ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՍԵՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0235 Chronological Sequence: 6c գ. Անսեր գոլն. անբերութիւն. ամլութիւն. անպտղութիւն. *Զօրէն չար մշակի հնարեալ ʼի վերայ նորա անսերութիւն: Անսերութեան ոգւոյ պատճառք. Փիլ. ՟ժ. բան. եւ Փիլ. լին. ՟Բ. 81 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԵՐԵՒԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0611 Chronological Sequence: 6c չ. χερεύομαι incultus, fio, squalesco, ἑλάττομαι decrepo Ի դերեւ ելանել. յետնիլ յարդեանց կամ ի պտղոց. անբեր մնալ. խոպանանալ, իբր դերբուկ լինել. *ժառանգութիւնն անհոգացեալ՝ պղերգութեամբ դերեւանալ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՒՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0630 Chronological Sequence: Unknown date գ. εὑφορία feracitas ըստ յն. ոճոյ, Բարեբերութիւն. բեղնաւորութիւն. *Ուր դիւրաբերութիւն չարեաց, անդ անբերութիւն բարեաց. Ոսկ. ղկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՄ — (ես, է, էի, իցեմ, ել, ելոյ, ելով, եալ, ելոյ.) NBH 1 0657 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c εἵμι, εἷναι sum, esse (տե՛ս եւ Եղանիմ, Լինիմ, որք լնուն զայլ եւս ժամանակս չէզոքաբար): Էական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓՇԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0944 Chronological Sequence: Unknown date, 6c գ. Փշաբերն գոլ. բուսուցանելն զփուշս. *Անբերութիւն. . . փշաբերութեանն չարութիւն: Եկն ʼի բառնալ զանէծս փշաբերութեանն. Պիտ.: Տօնակ.: *Քղամինդն զանձն մերկութիւնն ադամայ զգեցոյց, պսակն ʼի փշոտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.