ԱՆԲՆԱԿԱՆ

(ի, աց.) NBH 1-0123 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. Օտար ʼի բնութենէ. հակառակ բնութեան. անվայել. անտեղի. բնութենէ դուրս, բնութենէ դէմ. ... *Անբնական յինքն ունելով զվայելչութիւն: Զանբնական իրս՝ բնականս կացուցանէ: Յանբնական իրաց է՝ ցամաքայինց ընդ ծով ճանապարհորդել. Պիտ.: *Ես զբնականացն ասեմ, դու զանբնականսն ʼի ներքս մղես. Յհ. իմ. երեւ: *Անբնական մահ հոգւոյ (մեղքն): Յանբնականացն ախտից բժշկել. Շ. ամենայն չար. եւ Շ. ընդհ.: *Ամենայն բնական եւ անբնական մեղօք լցեալ. Խոսր. պտրգ.: *Ի մարմնական հեշտութիւնս՝ որ բնական եւ անբնական՝ շաղախեալ էր. Կլիմաք.: *Անբնական հեշտախտութիւն. Լմբ. անառակ.: *Խոտորեցան յանբնականս ( ʼի պաշտամունս կռոց), եւ յանբնական խառնակութիւնս. Սկեւռ. ես.: *Յանբնականացն զմեզ ծառայեցուցչաց. Լմբ. հանգ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԲՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0123 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 13c ա.գ. Ուր չկայցէ բնակիչ. անմարդի. անշէն. ամայի. ... *Հնգամասանց երկուս հաշիւ ընկալան մարդիկ, եւ անբնակք մնացին երեքն. Փիլ. նխ. ՟բ.: *Զբազում անբնակ երկիր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲՆԱԿԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0123 Chronological Sequence: 10c ա. Իբր անբնակ, կամ անբնական. *Վտարանդի բացամերժութեամբ յանբնակական (կամ յանբնակ) վայրի վարանեալ. Նար. ԺԵ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲՆԱԿԱՆԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0123 Chronological Sequence: 11c ա. Յոյժ անբնական. ընդդէմն բնութեան. *Զբնականագոյն զպէտսն յանբնականագոյնսն յեղափոխեալք. Մագ. ՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲՆԱԿԱՆԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0123 Chronological Sequence: 13c մ. Անբնական օրինակաւ. ընդդէմ բնութեան. *Զհուր ցանկութեան անբնականապէս բորբոքեցին յինքեանս. Սկեւռ. աղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲՆԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0123 Chronological Sequence: 13c Տ. ԱՆԲՆԱԿԱՆ. *Ընդ բնականսն անբնաւորքն միշտ խառնին. Սկեւռ. աղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲՈՒՆ — ( ) NBH 1 0124 Chronological Sequence: Early classical, 6c ա. Որ չէ իւր բունն. անբնական. օտար բնութեամբ. παρὰ φύσιν բնութենէն դուրս. *Յանբուն ʼի բարի ձիթենւոջն պատուաստեցար. Հռ. ՟Ժ՟Ա. 24: *Քեզ (Եսաւայ) անընտանի եւ անհարազատ եւ անբուն ստացուած է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵԿԱՄՈՒՏ — (մտի, ից կամ աց.) NBH 1 0650 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ.ա. προσήλυτος, ἑπήλυτος advena Եկ ոք արտաքուստ մտեալ ի թիւ բնակաց. օտարական, կամ նորահաւատ. նորեկ. սպրդեալ ոք. *Մերձենայցէ առ ձեզ եկամուտ. Ել. ՟Ժ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՇՏԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0289 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ՄՇՏԱԿԱՅՈՒԹԻՒՆ. *Շրջան բոլորին ըստ երից յեղմանց բաղկանայ. որ է տպաւորութիւն, բացերեւութիւն, մշտակացութիւն: Ի գոյէ եւ յիցէ՝ անգոյ եւ անիր ասի, եւ ʼի մշտակացութենէ եւ յաւիտենականէ՝ անցական եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՂԱՊԱՏԵՄ — (եցի.) NBH 2 0461 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. συμπλέκω, περιπλέκω, ομαι connecto, copulo, or, adhaereo, conjungor, concumbo. Շաղելով պատել, կմ շարապատել. պատատել. փաթութել. ոլորել. բաղհիւսել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՉԲՆԱԿԱՒՈՐ — ( ) NBH 2 0575 Chronological Sequence: Early classical ա. ՉԲՆԱԿԱՒՈՐ ՉԲՆԱՒՈՐ. τὸ παρὰ կամ ὐπὲρ φύσην quod est praeter naturam, vix naturalis, supernaturalis. Որ ոչն է բնական, անբուն. անբնական. գերաբնական. *Որ զքո բնակաւոր հեզութիւնդ ի չբնակաւոր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.