ՀԱՄԵՄ

I. (եցի.) NBH 2-0027 Chronological Sequence: Unknown date ն. Համեմել. համեղացուցանել. *Աղ անուանեցեր, զմարդիկ համեմեցեր, անուշացուցեր. Գանձ.: II. ՀԱՄԵՄ 2 (ի, ոց, աց, օք կամ իւք.) NBH 2-0027 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 13c գ. Որպէս յն. ա՛մօմօն. ἅμωμον amomum եւն. Բոյս, եւ սերմն նորա անուշահոտ, ազգի ազգի, որպէս եւ գինձ, եւ սերմն սամթի, եւ անանխոյ: ... Գաղիան.: Բժշկարան.: Տե՛ս եւ ՀԱՑՀԱՄԵՄ, ՀԱՑԱԳԵՂ: ՀԱՄԵՄՔ. Որպէս բառ հյ. նոյն ընդ Համահամք. համադամք. հանդերձանք կերակրոց, եւ իրք համեղք, անուշարարք, կամ ամոքիչք. ... ἅρτυμα, παράρτυσις condimentum, conditura. *Համեմոցն ամոքանօք. Փիլ. տեսական.: *Որպէս զհամեմացն է գիտել առ զանազան խորտիկսն անուշել. Յճխ. ՟Է: *Որ համեմօքն փափկանայցէ. Մանդ. ՟Ժ՟Թ: *Գինի, եւ միրգք, եւ համեմք, եւ խորտկարարութիւնք. Երզն. ՟ժ. խորան.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂՊԱՐ — ( ) NBH 1 0043 Chronological Sequence: Unknown date գ. Ազգ ծարրոյ. որ եւ թութիա, կամ թութի աչաց. եւս եւ համեմ. ἁμμώνιον collyrii genus ex tutia carmanica եւն Բժշկարան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԵՇՏԱԿԻ — ( ) NBH 1 0185 Chronological Sequence: Early classical ա. Իբր անհեշտալի. անախորժ. անհամ. *Անհեշտակի համեմ զբովանդակ կերակուրն ապականէ. Եփր. աւետար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՋՆԴԵՂ — (ի, կամ ոյ.) NBH 1 0375 Chronological Sequence: Early classical, 12c գ. (որպէս թէ սեաւ դեղ. կամ արջոյ դեղ.) μελάνθιον melanthium, nigella, git, papaver nigrum . Հատ սեաւ՝ կծու եւ ախորժ համեմ հացի. սեւ սոնիճ կամ շոնիզ. սեւուկ հնտիկ, կամ հընտիկ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԻՆՁ — (գնձոյ, ոց.) NBH 1 0553 Chronological Sequence: Early classical, 12c գ. ռմկ. քիշնիշ. κόριον, κορίανον coriandrum Համեմ. բոյսն եւ սերմն նորա բոլորակ իբրեւ զբիբ. ... *Մանր իբրեւ զգինձ: Իբրեւ զսերմն գնձոյ սպիտակ. Ել. ՟Ժ՟Զ. 14. 31: Թուոց. ՟Ժ՟Ա. 7:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՑԱԴԵՂ — ( ) NBH 2 0070 Chronological Sequence: Unknown date, 13c ՀԱՑԱԴԵՂ կամ ՀԱՑԻ ԴԵՂ. (որ վրիպակաւ գրի եւ Հասիդեղ. եւ շփոթի ընդ այլ խոտ՝ որ կոչի Հազի դեղ): ի բառս Գաղիանոսի, եւ ʼի Բժշկարան. եւ ի Հին բռ. վարի որպէս Համեմ, կամ հացհամեմ. որ եւ կոչի Ունդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԱԳԱԽՈՏ — ( ) NBH 2 0144 Chronological Sequence: Unknown date գ. ՁԱԳԱԽՈՏ կամ ԾԱԳԱԽՈՏ. καρυόφυλλον (իբրու կաղնատերեւ). caryophyllum. Ծաղիկ, եւ համեմ. որ եւ ՇԱՀՈՔՐԱՄ. եւ ՄԵԽԱԿ ...: Գաղիան.: Բժշկարան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՈՒՐՏ — (մրտոյ կամ մրտի.) NBH 2 0301 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c գ. μύρτος, μυρτίς, μυρσίνη myrtus. Ծառ, որ կոչի նաեւ ՄՐՏԵՆԻ, ՄՐՏԻ. եւ Պտուղ նորա. μύρτον bacca, sive fructus myrti. պ. միւրտ, միրսիյն. թ. մէրսին աղաճը .… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱԼԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0457 Chronological Sequence: Early classical, 12c, 14c գ. (լծ. ռմկ. շլլիք, շըլինք. եւ ար. սէլաք, սէլէֆ, եւ այլն). Երկու կողմն պարանոցի կամ ուլան. իրանք. ողն. ուսք. թիկունք. եւ Արկեալն զուսովք՝ պարկ, մախաղ, եւ ամենայն ինչ բառնալի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՔՍԻՄԵԼԻ — ( ) NBH 2 0561 Chronological Sequence: 11c Բառ յն. օքսիմէլի. ὁξύμελι . իբր քացախամեղր, մեղրաքացախ. potio e melle et aceto. Օշարակ թթու եւ քաղցր, ի շլորոյ, ի նռանէ եւ այլն. արկեալ իբրեւ համեմ ի կերակուրս եւ յեփոց ձկանց. *Զայլս (ի ձկանց) որակացեալս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՉԱՄԱՆ — (ոյ, ով.) NBH 2 0562 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. κύμινον ciminum, cuminum. եբր. քամմօն. ար. քէմմուն. թ. չէմին (յն. քի՛մինօն. լտ. չի՛մինում կամ քո՛ւմինում ). Բոյս ընտանի եւ վայրենի, որոյ ունդն է դեղին. որպէս եւ տերեւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.