ԱՆԳԱՐ

I. (ի.) NBH 1-0125 Chronological Sequence: Early classical, 11c գ. ἠμικρανία dolor circa medium caput, hemicrania Ցաւ գլխոյ կիսով մասամբ, կամ ʼի կէսն գլխոյ. կէս գլխու ցաւ. ... *Այր ոմն ունէր ախտս ցաւոց, զոր անգար կոչեն, այս ինքն ցաւ որ է ʼի կէս գլխոյն. Վրք. ոսկ. (ուր նոր ձ. անկար. տպ. Աբգար. որ են վրիպակ): Իսկ Եզնիկ. *Եթէ յայն միտս ուխտաւոր էին, ապա եւ կուսութիւն չէր յանգարի կուսութեան". իմա՛, ʼի համարի. (այլ առ այժմ մնայ անստոյգ բառ. իսկ հին տպ. ըստ կարգի): II. ԱՆԳԱՐ 2 (ի.) NBH 1-0125 Chronological Sequence: Early classical գ. ( s.v. ԱՆԳԱՐ) Իսկ Եզնիկ. *Եթէ յայն միտս ուխտաւոր էին, ապա եւ կուսութիւն չէր յանգարի կուսութեան". իմա՛, ʼի համարի. (այլ առ այժմ մնայ անստոյգ բառ. իսկ հին տպ. ըստ կարգի):

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԳԱՐԻՄ — (եցայ.) NBH 2 1043 Chronological Sequence: 7c ձ. (ʼի բառէդ Անգար՝ ըստ ՟Բ նշ. ) Ի համար գրիլ. յանկաւոր դատիլ իբրեւ օրինաւոր. *Ասի տօնել (զզատիկ) եւ այաւուրս եզեկիայի. բայցվասն զի ոչ յառաջնուամսեան, այլ երկրորդումն, եւ ոչ ըստ օրինացն, ոչ անգարեցաւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԱՐ — I. ( ) NBH 1 0171 Chronological Sequence: Unknown date ա. Իբր առանց կարանի. ոչ կարեալ, այլ հիւսեալ. կամ փորանկեալ. եւ անձեռագործ. չկարած, չհուսած. ... *Մերկացուցին զանկար պատմուճան նորա, եւ զանփորտիկն: Արկին վիճակ ʼի վերայ անկար պատմուճանին. զայս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.