ՀԱՅԵԱՑՔ

(եցից, ցիւք.) NBH 2-0030 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c, 13c գ. ἁνάνευσις, βλέψις aspectus ὅψις visus Հայեցուած. նայեցումն. ակնարկութիւն. տեսութիւն. ... *Պայծառ հայեցիւք տեսցուք: Զնոյն առցէ (յառ) ʼի լոյսն հայեցից: Յարեւելս կոյս դարձուցանէ յաստուածայնոյն լուսոյ կայս, եւ հայեացս. Դիոն. եկեղ.: *Հայեացք ուղիղ աչաց. Կիւրղ. առ միայնակեացս.: *Թիւր հայեացս. Նար. երգ.: *Որ քաղցր ունի զհայեաց. Լմբ. առակ.: *Առակէ զհայեացս աչաց բանսարկուին. Վանակ. յոբ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԿԱՆԱՏԵՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0022 Chronological Sequence: 11c գ. Տեսութիւն կամ հայեցուած աչաց. յն. հայեացք. βλέμμα intuitus *Բազում առնէր զնախախնամութիւնն աշակերտին, ʼի ձեռն ականատեսութեանն իւրոյ յարուցանելով զանկեալն. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 37: ԱԿԱՆԱՏԵՍՈՒԹԻՒՆ (2 1042)… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՆԱՐԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0026 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c գ. νεύμα nutus Ակնարկելն ըստ ՟Ա. նշ: Նշան կամաց. ազդումն. հրաման անձայն. ... *Զգովութիւնն՝ ակնարկութեան աչօք, քան գլխոյ՝ ազդելով. Փիլ. տեսական.: *Ակնարկութեամբ զամենայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՑ — ( ) NBH 1 0099 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c գ. (լծ. հայեացք. ա՛չս, ակն. եւ հայց). դիտողութիւն եւ խուզարկութիւն լաւաց եւ վատթարաց, լաւութեան կամ կարօտութեան, եւ յանցաւորութեան. տեսչութիւն, խնամ. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՂԵՑԿԱՍԷՐ — (սիրի, րաց.) NBH 1 0538 Chronological Sequence: 6c, 8c, 12c ա. φιλόκαλος boni vel honesti amans Որ սիրէ զիրս գեղեցիկս, եւ զգովելի գործս եւ զանձինս. *Օտարասէր եւ մարդասէր եւ գեղեցկասէր. Արիստ. առաք.: *Փառասէր է բնութիւնս, կենասէր, եւ գեղեցկասէր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԴԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0765 Chronological Sequence: Unknown date գ. Հայեացք ական՝ քաղցր կամ պաշտպանողական. Նազար. *Ընդականութիւն տեառն իմ առ իս է. Ճ. ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՅԵՑՈՒԱԾ — (ոյ, ոց.) NBH 2 0030 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ՀԱՅԵՑՈՒԱԾ ὄρασις, ὄραμα aspectus, conspectus ὅψις visus եւն. որ եւ ՀԱՅԵՑԱԾ. Հայեացք. հայեցումն. հայեցութիւն. հայելն, նայելն. տեսութիւն. աչք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՅԵՑՔ — ( ) NBH 2 0030 Chronological Sequence: 13c, 15c Ռամկական բառիս Հայեացք. (զոր տեսցես.) *Մի՛ գեղջկապէս հայեցս առնել. Կրպտ. ոտ.: *Յարեւմտից զհայեցսն ունի արեւելեան: Ոմանց սիրոյ տես, եւ հայեցք խաղաղական. Երզն. ոտ. երկն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵԶԱՀԱՅԵՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0080 Chronological Sequence: 12c գ. Հեզ հայեացք կամ հայեցուած. *Զհեզահայեցութիւն հոգւոյ, եւ զպարկեշտութիւն անձինն. Ժող. հռոմկլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱՅԵԱՑ — (ացք.) NBH 2 0404 Chronological Sequence: Early classical գ. Նայեցուած. հայեացք. հայեցուած. *Տեսանէր զգեղեցկութիւնս վայրացն, զնիստ շքեղութեան ʼի բարձրաւանդակ տեղեացն, եւ զնայեացն ʼի խոնարհ. Բուզ. ՟Դ. 14 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱՅԵՑԱԾ — (ի կամ ոյ.) NBH 2 0404 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c գ. ՆԱՅԵՑԱԾ ՆԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ ՆԱՅԵՑՈՒԱԾ. ὅψις aspectus, visus. Նայեաց. հայեացք. հայեցուած. նկատումն. դիտողութիւն. տես. տեսութիւն. եւ Տեսիլ. նայուածք. ... *Զյայրատ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.