ՀԱՅՀՈՅՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 2-0032 Chronological Sequence: 8c, 10c, 12c գ. ՀԱՅՀՈՅՈՒԹԻՒՆ βλασφημία blasphemia, convitium. որ եւ ՀԱՅՀՈՅԱՆՔ. Հայհոյելն. թշնամանք աստուծոյ, եւ սրբոց, եւ սուրբ հաւատոց. յիշոցք առ մարդիկ. եւ Չարախօսութիւն. անդուռն բերան. լուտնք. անէծք. բամբասանք. եւ Մոլար վարդապետութիւն. ... *Խօսել հայհոյութիւն զատուծոյ, կամ առ աստուած: Հայհոյութեամբ զտեղին լնոյր: Փառք են առն խոտորել ʼի հայհոյութեանց: Ամենայն դառնութիւն եւ հայհոյութիւն բարձցի ʼի ձէնջ: Մի՛ ինչ պատճառս տալ հակառակորդին ʼի հայհոյութեան աղագս. եւ այլն: *Յաղագս ամբարշտին մակեդոնի հայհոյութեանցն. Խոր. ՟Գ. 33: *Զառ ʼի քեզ հայհոյութիւնն անքաւելի քարոզեաց. Նար. ՟Լ՟Գ: *Որ զհոգի մարդոյ եւ զերես անարգէ, նոյն առ աստուած վերանայ հայհոյութիւնն. Շ. ընդհ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂԱՂԱԿ — (ի, աւ.) NBH 1 0032 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. յորմէ յն. ἁλαλαγμός jubilatio, vociferatio, κραυγή, βοή, ἧχος clamor, sonus, sonitus Գոչիւն. ձայն մեծաբարբառ՝ յոր եւ է դէպս. կանչել կանչուըռտելն. ... *Լուիցէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՊԱՀՊԱՆԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0225 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 12c ԱՆՊԱՀՊԱՆԱԲԱՐ ԱՆՊԱՀՊԱՆԱՊԷՍ. ἁφυλάκτως incustodite, temerarie Առանց պահպանութեան, կամ անձնապահ լինելոյ. անզգուշութեամբ. անհոգութեամբ. յանդգնաբար. *Անպահպանաբար մատնի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՊԱՀՊԱՆԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0225 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 12c ԱՆՊԱՀՊԱՆԱԲԱՐ ԱՆՊԱՀՊԱՆԱՊԷՍ. ἁφυλάκτως incustodite, temerarie Առանց պահպանութեան, կամ անձնապահ լինելոյ. անզգուշութեամբ. անհոգութեամբ. յանդգնաբար. *Անպահպանաբար մատնի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՓԱՌԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0251 Chronological Sequence: Early classical Տ. ԱՆՓԱՌՈՒԹԻՒՆ. ἁδοξία *Զինչ գործիցէք, ʼի փառս աստուծոյ արասջիք. դուք աւադիկ հայհոյութիւն եւ անփառաւորութիւն գործէք զինչ գործէքդ. Ոսկ. կող …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԻՐԱՏ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 0276 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c ա. (ʼի ձայնիցս՝ հյ. իր, իրաւունք, եւ լծ. ընդ այլ եւ այլ ձայնս այլոց ազգաց.) ἅτοπος, ἁδικῶν absurdus, injustus, iniquus Անտեղի. անպատեհ. անվայել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌ — I. ( ) NBH 1 0281 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր. πρός ad, ar որ եւ Առ ʼի. ʼի. յ. ց. դէպ ʼի. մերձ ʼի, ընդ. դէպ ʼի, քովը. (լտ. եւս՝ ըստ նախնեաց՝ առ. որ եւ սովորաբար ասի ատ) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՎ — (ի, գովք, վից.) NBH 1 0573 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c, 13c գ. ἕπαινος, ἑγκώμιον, κλέος laus, encomium, honor որ եւ ԳՈՎԵՍՏ. Ներբող. դրուատ. բարեբանութիւն արժանաւոր ըստ լաւութեան. բարեհռչակութիւն անուան, եւ փառօք. պարծանք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՇՈՑՔ — (ցաց.) NBH 1 0867 Chronological Sequence: Unknown date, 12c գ. ԻՇՈՑՔ եւ ՅԻՇՈՑՔ. Ռամկական առմամբ՝ է Թշնամանք հանդերձ զազրաբանութեամբ. հայհոյութիւն. քիւֆիւր. *Անարգելով զընկերս զանազան եւ պէսպէս հայհոյութեամբ, որ ըստ գեղջկայն բարբառոյ իշոցի անուանի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՅՀՈՅԱՆՔ — (նաց.) NBH 2 0032 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical Տ. ՀԱՅՀՈՅՈՒԹԻՒՆ. *Ածել զմտաւ զհայհոյանս անուանն սրբոյ. ՟Բ. Մակ. ՟Ը. 4: *Կինն նախատէր՝ առ ʼի հայհոյանս գրգռելով. Իսիւք. յոբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՐԵՍԻՈՎՏԱՅՔ — (այց.) NBH 2 0093 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 11c, 12c ՀԵՐԵՍԻՈՎՏԱՅՔ կամ ՀԵՐԵՍԻՈՏԱՅՔ ՀԵՐԵՍԻՈՎՏՔ կամ ՀԵՐԵՍԻՈՏՔ. Բառ յն. αἰρεσιώτης, τες . այսինքն Հերետիկոսք. Կոչ. ՟Զ. ստէպ: *Այս սովորութիւն ասէ հերեսիովտացն է, այսինքն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.