ՀԱՆԳԻՏԱՊԱՏԻՒ

(տուի, տուաց.) NBH 2-0037 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 11c ա. ἱσότιμος, ὀμότιμος honore par, aequalis honore. Հաւասար պատուով յո՛ր եւ է կարգի. հաւասարապատիւ. համապատիւ. զուգապատիւ. *Որով հանգիտապատիւ մեզ հասէքդ հաւատոց յարդարութիւն աստուծոյ մերոյ. ՟Բ. Պետ. ՟Ա. 1: *Զի զհանգիտապատիւ զուգականութիւն որդւոյ ընդ հօր յայտնեսցէ մեզ. Ոսկ. ես.: *Զիւր հանգիտապատիւ զուգականութիւն ընդ հօր ցուցանիցէ. Ոսկ. մ. ՟Ա. 15: *Ասելն, թէ լուար ինձ, առ սիրելիսն ասի, եւ հանգիտապատիւսն. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 17: *Եցոյց զանձն հանգիտապատիւ առաքելոցն. Ոսկ. գաղ.: Ոչ ʼի հանգիտապատուաց ազնուագոյն երեւեալ. Սեբեր.: ՟Ա *Հանգիտապատիւ այսոքիւք ցուցցի օրինադրին մովսեսի: Հանգիտապատիւ այսմ եւ հարցաքննեալս առ սա գտանի. Պիտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆՀԱՆԳԷՏ — (գիտի, տաց.) NBH 1 0179 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 14c ա. ἁσύμβατος non conveniens, non cohaerens Ոչ հանգէտ. ոչ յանկաւոր. աննման. անյարմար. անդէպ. ... *Զիա՞րդ հանդիպեսցին անհանգէտքն. Առ որս. ՟Ե: *Թէպէտ անհանգէտ եմ, բախտիւ միայն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱՑԻ — (ցւոյ, ցեաց.) NBH 1 0264 Chronological Sequence: 6c ա. Քաղաքացի աշխարհիս. բնակեալ յաշխարհի. *Կամի ցուցանել զառաքինին միանգամայն ե՛ւ աշխարհաքաղաքացի, ե՛ւ հանգիտապատիւ ամենայն աշխարհիս: Աշխարհաքաղաքացիս մարդ, որ իբր փոքր աշխարհ ʼի մեծ աշխարհի եղեալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՆԳՈՒՆԱՊԱՏԻՒ — (տուի.) NBH 2 0038 Chronological Sequence: Unknown date ա. Համապատիւ. հանգիտապատիւ. *Հանգունապատուի՝ քոյին էակցի. Գանձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.