ՀԱՇՏԱՐԱՐ

(ի, աց.) NBH 2-0048 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 8c, 10c ա. διαλλακτής reconciliator ἴλεος propitius. Որ հաշտ առնէ. ցածուցիչ սրտմտութեան. քաւչարար. հաշտեցուցիչ. միջնորդ. բարեխօս. *Հաշտարար ընծայ հօր ազգի մարդկան քրիստոս որդի աստուծոյ. Շար.: *Ի հաշտարար մարմնոյն քրիստոսի. Յհ. իմ. եկեղ.: *Ի ձեռն հաշտարար պատարագին: Ենովս եւ ենովք եւ նոյ հաշտարարքն են առաջի տէրութեանն. Յճխ. ՟Ժ՟Գ: *Խնկարկու հաշտարար ըստ ահարոնի: Հաշտարար եկեղեցւոյ. ՃՃ.: *Խնդրուածս հաշտարարս: Հաշտարար բանիւ. Յհ. կթ.: Նար. ՟Ձ՟Է:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՌԹԵՄ — (եցի.) NBH 1 0303 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 9c, 10c, 11c, 12c ն. μνηστεύω desponeo, προξενέω concilio եւն. Առիթ լինելով՝ խօսել ʼի հարսնութիւն. այսինքն առինչ լինել՝ որպէս միջնորդ, հրաւէր, հիւրընկալ, թարգման …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱՀԱՇՏ — ( ) NBH 1 0325 Chronological Sequence: 13c ա. Հաշտարար ընդ Աստուծոյ. *Վասն աստուածահաշտ ապաշխարութեան. Կլիմաք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵԽՕՍ — ( ) NBH 1 448 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. Որպէս Քաղցրաբան. անուշ լեզու. ... *Քա՛ղցր լեր ʼի խօսել ... դաշն ʼի պատասխանելն, եւ բարեխօս յամենայնի. Վրք. հց. ՟Ժ՟Զ: ա. ԲԱՐԵԽՕՍ ի. ից կամ աց. ա.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՂԱՂԱԿԱՆ — (ի աց.) NBH 1 0914 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c ա. εἱρηνικός, εἱρηναῖος pacificus, pacatus. Տե՛ս եւ ԽԱՂԱՂ. Անդորրական. հանդարտական. հանգստեան. հանդարտութեան. անխռովական. հանդարտ. հաշտ. *Տու՛ր նմա պատասխանի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՂԱՂԱՐԱՐ — (ի,աց.) NBH 1 0915 Chronological Sequence: Unknown date ա. εἱρηνοποιός, εἱρηνικός pacificus. Որ առնէ զխաղաղութիւն. խաղաղացուցիչ. հաշտարար. եւ Տուօղ խաղաղութիւն. LACKING 12 lines …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՆԿԱՐԿՈՒ — (ի, աց.) NBH 1 0954 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 13c ա. θυμιῶν adolens. Որ խունկ արկանէ. խնկամատոյց. խունկ ծխօղ. *Ա ղրեաց զխնկարկուսն զարեգական եւ զլւսնի եւ զաստեղաց. ՟Դ. Թագ. ՟Ի՟Գ. 5: *Տայ ... խնկարկուս տապանակին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՃԻՄ — (ճեցայ, ճեա՛ց կամ ճեա՛.) NBH 2 0010 Chronological Sequence: 10c, 12c ձ. εὑδοκέω եւս եւ προαιρέω, αἰρετίζω եւն. placet mihi, complaceo, probo, approbo եւն. Ախորժել. սիրել. կամիլ. ընտրել. հաւանիլ. շատանալ. հաշտիլ. յարիլ. ... *Ընդ կամս բերանոյ իմոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՇՏԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0048 Chronological Sequence: 6c, 9c, 10c գ. ἰλαστήριον, ἑπίθεμα propitiatorium, opertorium. եբր. քէֆէրէթ, քօֆէրէթ. Տեղի կամ գործի հաշտութեան. կափարիչ տապանակին, որ եւ Քաւարան եւ Քաւութիւն կոչէր. *Զի՞նչ է հաշտարանն, եւ ընդէ՞ր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՇՏԵՑՈՒՑԻՉ — (ցչի, չաց.) NBH 2 0048 Chronological Sequence: 10c, 12c ա. Որ ոք եւ որ ինչ հաշտեցուցանէ. հաշտարար. *Հաշտեցուցիչք աստուծոյ ընդ մարդկան. Խոսր.: *Խնդրուածք հաշտեցուցիչք: Բարձրելոյն հաշտեցուցիչ բանք: Բարբառ հաշտեցուցիչ աստուծոյ ընդ մարդկան ազգի. Սարգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՇՏԱՑՈՒՑԻՉ — (ցչի, չաց.) NBH 2 0087 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 8c, 12c ա. Որ հեշտացուցանէ. հաշտարար. հեշտալի. հաճեցուցիչ. դիւրիչ. *Քաղցրութիւն ընտանեցուցիչ է օտարաց, հեշտացուցիչ մարտուցելոց. Յճխ. ՟Ժ՟Ա: *Իբրեւ հեշտացուցիչք եւ կամակատարք: Ո՞ւր է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.