ԱՆԳՆԱԼԻ

(լւոյ, լեաց.) NBH 1-0127 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 11c, 12c, 13c ա. ἅβατος invius Անկոխ. ընդ որ դժուարին է գնալ. ... *Զայս ճանապարհ, որ ախտից եւ չարութեանց է անգնալի. Փիլ. իմաստն.: *Ընդ անգնալի ճանապարհս ընթանամք. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 38: *Ամենեցուն զանգնալի ընթացս պատրաստեաց. ՃՃ.: *Անգնալի խորութեամբն. Պիտ.: Եւ ուր գնալ հասանել անմարթ է. անմատչելի. ուր որ երթալ հասնիլ չըլլար. ... *Այն տեղի՝ ամենայն չարեաց անմերձենալի է եւ անգնալի. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 13: *Անգնալի միշտ չարութեանն. ՃՃ.: Իսկ Գէ. ես. *Նախ քան զգալն Քրիստոսի անգնալիք էին առաքինութիւնք", հայի ʼի կրկին նշ: ԱՆԳՆԱԼԻ. Որ խրտչի եւ ոչ երթայ յառաջ. *Չորքոտանին վաճառեալ՝ մի՛ գողօնն իցէ, եւ մի՛ անգնալի ʼի կամրջի, եւ մի՛ հարկանօղ. Մխ. դտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԱՆՑ — (ի.) NBH 1 0107 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c ա. ἅβατος, ἁνέκβατος invius Ընդ որ ոչ լինի անցանել. անգնալի. անհուն. անկոխ. չանցնելու. ... *Զանանց եւ զանկոխ հրապարակսն ʼի խոհերացն եւ ʼի տղմոցն. Խոր. ՟Բ. 24:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՊԱՏ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0109 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա.գ. (պրսչ նասպատ այս ինքն անշէն. յն. ա՛վադօս այսինքն անկոխ, անգնալի). ἅβατος invius ... *Անապատ երկիր: Անապատ է ʼի մարդոյ եւ յանասնոյ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳՆԱՑ — ( ) NBH 1 0127 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c, 13c ա. Նոյն ընդ վ. (=ԱՆԳՆԱԼԻ) ըստ ա նշ. *Տեղի անգնաց. Պտմ. աղեքս.: *Անգնաց ճանապարհ. Գէ. ես.: *Ընդ անգնաց տեղիս առնէին զճանապարհն իւրեանց. Վրք. ոսկ. ձ: *Ընդ անկոխն ընդ անգնաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՃԱՆԱՊԱՐՀ — ( ) NBH 1 0197 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c ա. ἅνοδος invius Ուր չիք ճանապարհ. անկոխ, անգնալի. ... *Ի դժուարագնաց յանճանապարհ վայրս: Ընդ անկոխ հետեւել, եւ ընդ անճանապարհ. Փիլ. իմաստն. եւ Բագն: *Անցուցանել ընդ անճանապարհ տեղիս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՊՈՂՈՏԱՅ — (ի, ից.) NBH 1 0231 Chronological Sequence: 10c ա. Անճանապարհ. անգնալի. *Ընդ լեռնակողմն, քարաժայռ անպողոտայ. Յհ. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԻՇԵՐԱԿՈՅՐ — ( ) NBH 1 0554 Chronological Sequence: 12c ա. νυκτάλωψ lusciscus Որ ʼի գիշերի է իբր կոյր. անասուն ախտաւոր աչօք. հաւկուր. ... *Եւ զչորքոտանիս վաճառեալ ... մի՛ գիշերակոյր, եւ մի՛ անգնալի ʼի կամրջի: Մի՛ գիշերակոյր, եւ հարկանօղ իցէ. Մխ. դտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.