ԱՆԳՈՅՆ

(-) NBH 1-0128 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա.գ. Պակասեալ ʼի գունոյ. տժգոյն. եւ տժգունութիւն. ... *Անգոյն ասացեալ ʼի (սուտ) գեղոյ. Վրդն. սղ.: *Ցաւք հասանիցեն, եւ յանգոյն հանիցեն եւ զգոյն. Ոսկ. եբր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՑՈՐԵՆԱՀԱՏ — (ի, ից կամ աց.) NBH 2 0916 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 13c գ. Հատ ցորենոյ, եւ որ ինչ նման է նմին. *Ցորենահատ եմ Աստուծոյ, եւ յատամունս դազանացաղացեալ լինիմ, եւ գտանիմ հաց սուրբ Աստուծոյ. Ածազգ. ՟Է: *Մեռաւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳՈՒՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0129 Chronological Sequence: 8c գ. Անգոյն գոլն. տժգունութիւն. *Բովաց հրոյ բժշկեն զանգունութիւնն. Նիւս. երգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՐԾԵՄ — (եցի, եա՛.) NBH 1 0576 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c ն. ἑργάζομαι operor Առնել զգործ. արդիւնացուցանել աշխատելով. մշակել. վճարել. կատարել. բանիլ. ... *Գործել զերկիր, զայգի, յայգւոջ: Գործել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՈՒՌՏ — (ի.) NBH 2 1057 Chronological Sequence: 11c գ. Բառ անյայտ. որպէս ԱղմուկՄ շփոթ. խառնակութիւն տէրութեան. *Յերկուս բաժանեցաւ տունն յունաց. . . արդ ի լինել մուռուտին հոռոմոց՝ որդին լլեպարտին իւվանէ իբրեւ լուաւ զայն, թէ թագաւորութիւնն յերկուս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԳՈՅՆ — (գունի, ից կամ աց.) NBH 2 0862 Chronological Sequence: Early classical ա. Անգոյն. տժգոյն. գունաթափ. *Ցանկալի էր մանուկն, ոչ տխեղծ ինչ, ոչ տգոյն. Ոսկ. եբր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.