ԱՆԳՈՅՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0128 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 13c ա. ἁνυπαρξία Չգոյութիւն. չքութիւն. եւ անհետն լինել. *Եւ ոչ թոռունք եղիցին յորդւոց անգոյութենէ. Իսիւք.: *Մեռելութեամբք եւ անգոյութեամբք. Դիոն.: *Մահ է ʼի վերայ մեր՝ ո՛չ էութեանս անգոյութեան, այլ միաւորութեանցն անջատմունք. Մաքս.: *Գոգցես թէ յանգոյութիւն զգոյն խնդրէ ներածել. Յհ. իմ. երեւ: *Անգոյութեան գոյացուցիչ. Բենիկ.: *Յանգոյութիւն ոչ անկանի, այլ փոխի նորոգմամբ. Վանակ. տարեմտ.: *Ցանկային յանգոյութիւն անկանել. Վրդն. սղ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԱՐԳԱԳՈՅՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0114 Chronological Sequence: 8c գ. Անարգ գոյութիւն. կամ ըստ յն. Անգոյութիւն անարգաբար. զի ասի զանկեալ բնութենէս. *Յանարգագոյութիւն անկանէր, եւ ʼի կորստեան վտանգ. Դիոն. եկեղ. ՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԷՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0147 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 13c գ. Անգոյութիւն. ոչինչ. չքութիւն. անէք. անգոյք. *Որ յանէութենէ զբնաւս ʼի ցուցակութիւն ածեալ գոյացուցեր. Պտրգ.: *Յորժամ յանէութենէ ես տիրական ձեռօքն կենդանաստեղծեալ լինէի. Պիտ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԼԻՆԵԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0156 Chronological Sequence: 6c, 10c գ. Անգոյութիւն. *Յանէութենէ, յանլինելութենէ. Խոսր. պտրգ.: Եւ անեղութիւն Աստուծոյ. որ եւ անծնութիւն՝ յանձին Հօր. *Ոչ յանբաւս տարեալ հանեմք զայնս՝ որք ʼի ծննդեանն են՝ առ լինելութիւն, անլինելութեամբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՅ — (ի, ից.) NBH 1 0569 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ὥν, οὗσα, ὅν ens; qui, quae, quod est ens, existens Որ գոյ իրօք. գոյակ. է. էակ. որ էն. աստուած. եւ Ամենայն ինչ նովաւ գոյացեալ. եւ Գոլ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՉԷ — (ոչէի, ոչէք, էից.) NBH 2 0516 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. οὑκ ὅν, οὑκ ὅντα non existens, nihil, nullum, nulla. Այն որ ոչն է. անգոյ. ոչինչ. որ չկայ, չեղած. ... *Էիցս, եւ ոչ էիցն: Քան զէսս, եւ զոչէսն: Ոչէիցն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՉԻՆՉ — (ոչընչի, ից.) NBH 2 0516 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c ա. ουδείς, οὑδεμία, οὑδέν, οὑθέν, μηδέν, μηθέν nullus, la, lum, nihil μη ὅν non existens. Այն որ չէ ինչ. անգոյ. եւ Չնչին. անպիտան ինչ. սնոտի. որ բան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.