ԱԼԷԼՈՒ

(ի, ից.) NBH 1-0013 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c, 13c գ. ԱԼԷԼՈՒ կամ ԱՂԷՂՈՒ Ալէլուիա երգն. նուագ փառաբանութեան. օրհնութիւն Աստուծոյ. *Ալէլուն նշանակեաց պատրաստ գտանել: Ալէլուն քաջահնչօղ ձայնիւ: Ա՛ղէ՛ղուին զկնի՝ Աւետարանն. Յհ. իմ. եկեղ.: *Զի սմա վայելեն սաղմոսք եւ օրհնութիւնք, ալէլուք եւ երգք հոգեւորք: Եւ քեզ միայնոյ՝ օրհնութիւնք երգոց, ալէլուք լեզուաց: Ալէլուն զԱստուծոյ օրհնութիւն նշանակէ. Ժմ.: Նար. ՟Ղ՟Գ: Լմբ. յայտն.: *Օրհնաբանեն սուրբք երեքկին ալէլուօք. Նախ. յայտն.: Երգք՝ որ սկսանին Ալէլուիա ասելով. *Մի՛ ամենեքին խառնեսցեն զգործ աստիճանին, զալէլուն, եւ զառաքեալն. Լմբ. պտրգ.: *Ալէլուք գիշերայինք: Առաջին ալէլուի. երկրորդ ալէլուի. Ժմ.: Տօնաց.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԼԷԼՈՒԻԱ — ( ) NBH 1 0013 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ԱԼԷԼՈՒԻԱ կամ ԱԼԷԼՈՒԻԱՅ. որ եւ ԱԼԷԼՈՒ. ἁλληλοώια alleluja բառ եբր. հալելու իաʼհ Օրհնեցէ՛ք զԱստուած, կամ գովեցէ՛ք զՏէր. երգ փառաբանութեան. *Գլուխ բանից բարբառոյն եւ վախճան եդին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԼԷԼՈՒԻԱՅ — ( ) NBH 1 0013 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ԱԼԷԼՈՒԻԱ կամ ԱԼԷԼՈՒԻԱՅ. որ եւ ԱԼԷԼՈՒ. ἁλληλοώια alleluja բառ եբր. հալելու իաʼհ Օրհնեցէ՛ք զԱստուած, կամ գովեցէ՛ք զՏէր. երգ փառաբանութեան. *Գլուխ բանից բարբառոյն եւ վախճան եդին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԼԷԼՈՒԵՄ — (եցի.) NBH 1 0013 Chronological Sequence: Early classical չ. Ալէլու երգել. օրհնութիւն վերառաքել. *Ազդեցեր մեզ ալէլուել քեզ յաւուր յիշատակի բարեաց քոց. Եփր. արմաւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԷՂՈՒ — (ի, ից.) NBH 1 0013 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c, 13c գ. ԱԼԷԼՈՒ կամ ԱՂԷՂՈՒ Ալէլուիա երգն. նուագ փառաբանութեան. օրհնութիւն Աստուծոյ. *Ալէլուն նշանակեաց պատրաստ գտանել: Ալէլուն քաջահնչօղ ձայնիւ: Ա՛ղէ՛ղուին զկնի՝ Աւետարանն. Յհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՈՒԵՍՏ — (ի, իւ կամ աւ, ից, եւ աց.) NBH 1 0371 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. ԱՐՈՒԵՍՏ τέχνη ars, τέχνημα opus arte confenctum գրի եւ ԱՐՒԵՍՏ, եւ ԱՐՀԵՍՏ. (լծչ լտ. ա՛րս, ա՛րդիս) Ճարտարո. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՂՑՐԵՐԳՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0976 Chronological Sequence: 8c գ. μελῴδημα melos. Քա՛ղցր երգ. քաղցրաձայնութիւն. մեղեդի ալէլու. *Սրբազանն քաղցրերգութիւն աստուածընկալ մածգարէիցն փչման (ալէլուիա) ... օրհնեցէ՛ք զՏէր. Դիոն. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.