ԱՆԳՏԱՆԵԼԻ

(լւոյ, լեաց) NBH 1-0129 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c - ԱՆԳՏԱԿԱՆ ԱՆԳՏԱՆԵԼԻ. Տ. ԱՆԳԻՒՏ. *Ոսկի շարս անգտական. Նար. ԻԲ: *Անգտանելի հետք: Արուեստք անգտանելիք. Նար. ՟Գ. ԺԶ: *Թէպէտեւ դժուարագիւտ է, այլ ոչ ամենեւին անգտանելի. քանզի անգտանելոյն ազգակից է կորուստ, իսկ գտանելում՝ փրկութիւն. Փիլ. լին. ՟Գ. 27: *Ընկենուն զբազումս, մանաւանդ եթէ զանձինս ʼի կորստեան անգտանելի գուբ. Սարկ. քհ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԳՏԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0129 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c ԱՆԳՏԱԿԱՆ ԱՆԳՏԱՆԵԼԻ. Տ. ԱՆԳԻՒՏ. *Ոսկի շարս անգտական. Նար. ԻԲ: *Անգտանելի հետք: Արուեստք անգտանելիք. Նար. ՟Գ. ԺԶ: *Թէպէտեւ դժուարագիւտ է, այլ ոչ ամենեւին անգտանելի. քանզի անգտանելոյն ազգակից… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳԻՒՏ — ( ) NBH 1 0127 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c ա. Որ ոչն գտանի, կամ չէ գտեալ, եւ անգտանելի. անդարմանելի. անհնարին. ... *Զթագաւորազին զմեծութիւն հաւատոցն անգիւտ յԻսրայէլի ասէ. Կորիւն.: *Զձեր անձինսդ անգիւտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԵՏԱԶՕՏԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0185 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c ա. ἁνεξιχνίαστος, ἁνεπίβατος ipervestigabilis, impervius, inaccessus Այն՝ զորոյ զհետս ոչ լինի խնդրել եւ գտանյլ. անզնին. անքնին. *Անհետազօտելի իմաստութիւն Արարչին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՒԲ — (գբոյ, ոց, կամ գբի.) NBH 1 0578 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c գ. (լծ. քաղդ. կուպ, կօպ). λάκκος, φρέαρ , βόθυνος puteus, cisterna, fovea, fossa Փոս խոր, կամ հոր՝ ջրալից, որ է ջրհոր. հոր. գույու. եւ Խորխորատ. վիհ. փոս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԺՈՒԱՐԱԳԻՒՏ — (ի, ից.) NBH 1 0617 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c, 13c, 14c ա. δυσεύρετος inventu difficilis, difficile inveniendus Դժուարաւ գտանելի. գտնելը կամ գտնըւիլը դժար. *Թէպէտեւ դժուարագիւտ է, այլ ոչ ամենեւին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.