ԱԼԷԼՈՒԻԱ

(-) NBH 1-0013 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical - ԱԼԷԼՈՒԻԱ կամ ԱԼԷԼՈՒԻԱՅ. որ եւ ԱԼԷԼՈՒ. ἁλληλοώια alleluja բառ եբր. հալելու իաʼհ Օրհնեցէ՛ք զԱստուած, կամ գովեցէ՛ք զՏէր. երգ փառաբանութեան. *Գլուխ բանից բարբառոյն եւ վախճան եդին զալէլուիայ. ՟Գ. Մակ. ՟Է. 9: *Օրհնութիւն գովութեան ... Ալէլուիա ... Ալէլուիա. Սղ. ՟Ղ՟Դ. ՟Ճ՟Դ. եւ այլն: *Լուայ ձայն մեծ բազմութեան յերկինս՝ ասելով, ալէլուիա: Եւ կրկին անգամ օրհնեցին եւ ասացին, ալէլուիա. Յայտ. ՟Ժ՟Թ: *Ալէլուիա, որպէս նախագոյն թարգմանեցին, գովեցէ՛ք զՏէր է. եւ արդ նշանակէ ալէլու՝ գովեցէ՛ք. իսկ իա՝ զՏէր կամ զԷն. Եպիփ. սղ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԼԷԼՈՒԻԱՅ — ( ) NBH 1 0013 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ԱԼԷԼՈՒԻԱ կամ ԱԼԷԼՈՒԻԱՅ. որ եւ ԱԼԷԼՈՒ. ἁλληλοώια alleluja բառ եբր. հալելու իաʼհ Օրհնեցէ՛ք զԱստուած, կամ գովեցէ՛ք զՏէր. երգ փառաբանութեան. *Գլուխ բանից բարբառոյն եւ վախճան եդին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԼԷԼՈՒ — (ի, ից.) NBH 1 0013 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c, 13c գ. ԱԼԷԼՈՒ կամ ԱՂԷՂՈՒ Ալէլուիա երգն. նուագ փառաբանութեան. օրհնութիւն Աստուծոյ. *Ալէլուն նշանակեաց պատրաստ գտանել: Ալէլուն քաջահնչօղ ձայնիւ: Ա՛ղէ՛ղուին զկնի՝ Աւետարանն. Յհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԷՂՈՒ — (ի, ից.) NBH 1 0013 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c, 13c գ. ԱԼԷԼՈՒ կամ ԱՂԷՂՈՒ Ալէլուիա երգն. նուագ փառաբանութեան. օրհնութիւն Աստուծոյ. *Ալէլուն նշանակեաց պատրաստ գտանել: Ալէլուն քաջահնչօղ ձայնիւ: Ա՛ղէ՛ղուին զկնի՝ Աւետարանն. Յհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԷՆ — I. (ամենի, ից) NBH 1 0069 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ա. Նոյն ընդ համայն, եւ ամենայն, որ յերկուց անտի ծագէ. πᾶς omnis, quvis, universus, ὄλος, ὀλόκληρος totus ամմէն, բոլոր. ... *Ամէն ամենազան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Schahan Berberian — Schahan R. Berberian (Armenian: Շահան Ռ. Պէրպէրեան) (January 1, 1891 October 9, 1956) was an Armenian philosopher, composer, pedagogue, psychologist, aesthetician, public speaker and author.Berberian was born in Constantinople (now Istanbul,… …   Wikipedia

  • ՍԱՂՄՈՍԱՔԱՂ — ( ) NBH 2 0690 Chronological Sequence: 13c ա. Որ ինչ անկ է քաղելոյ զսաղմոս. *Որպէս եւ մեք ʼի սաղմոսաքաղ փոխեր չենք ասել (ալէլուիա). Վանակ. հց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՂՑՐԵՐԳՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0976 Chronological Sequence: 8c գ. μελῴδημα melos. Քա՛ղցր երգ. քաղցրաձայնութիւն. մեղեդի ալէլու. *Սրբազանն քաղցրերգութիւն աստուածընկալ մածգարէիցն փչման (ալէլուիա) ... օրհնեցէ՛ք զՏէր. Դիոն. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.