ՀԵԳ

(ի, ից, կամ ոյ.) NBH 2-0079 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 12c, 13c, 14c գ. συλλαβή syllaba. (լծ. հյ. ոգել. ոգի. հագագ, վանգ. յն. իխի՛, ի՛խօս. մանաւանդ արաբ. եւ պ. հէճէ, սիւգիւն ). Հնչիւն կենդանի՝ զօդմամբ տառի ընդ տառի. հնչումն եւ կապ փաղառութեան. վանկ. սիւղոբայ. *Ի հեգէ գրոյն: Զօրութիւն հեգոյն: Յո՛ր եւ իցէ ձայնաւորս եւ ʼի հեգս: Հեգ կիսակատար, որ ասի վանգ եւ փաղառութիւն. եւ յայսպիսի հեգիցս ընդ միմեանս զուգեալ՝ ասի բառ: Անունն կամ բայն կամ այլքն բազում հեգիւք բաղկանան: Երկու հեգով. եւ այլն. Երզն. քեր.: *Եթէ երկու կամ եւս աւելի հեգովք իցէ. Նչ. քեր.: *Որպէս հեգքն ʼի դպրութիւն, որ զսիղոբայս ուսանիցին. Արշ.: *Զհեգս գրոյն խնդրէ ուսանել. Լմբ. սղ.: *Որպէս ոք ʼի կատարեալ հասակի եւ աստիճանի գիտութեան գոլով՝ հեգից եւ վանգից պիտոյանայ ուսման. Ոսկ. ես.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՓԱՂԱՌՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0926 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 11c, 13c գ. συλλαβή syllaba, q.d. comprehensio. Բաղառութիւն. ʼի միասին առումն տառի ընդ տառի. շաղաշար. վանկ. հեգ. սիղղոբայ. ... *Միաւորեցուցիչ. . . բառից ʼի փաղառութիւնս, եւ փաղառութեանց ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՏԱՁԱՅՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0377 Chronological Sequence: 7c, 12c, 13c ն. ἑκφωνέω eloquo, pronuncio Ձայն արձակել. բարբառել. արտաբերել. հնչեցուցանել. *Շեշտիւ ոլորակեալ եղանիւր՝ գերակայ քան զհայր իւր զինքն արտաձայնէ, զամենայն զոր ունի հայր՝ իմ է. եւ բթի ուրեք,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՐԱԿԱՊ — (ի, ից.) NBH 1 0584 Chronological Sequence: Unknown date գ. Կապ եւ հեգ գրոյ. *Հնգական տառ գրակապի շարամանեալ հնգեկիւ. Եօթնագր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՐՀՈՒՐԴ — (հրդոյ, ոց, կամ դի, իւ. կամ դեան. դեամբ.) NBH 1 0976 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c μελέτη, λογισμός , διαλογισμός, νόημα, ἕννοια, βουλή, συμβούλιον , φρόνημα, ἑνθύμημα եւն. meditatio,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՊ — I. (ոյ, ով, ովք. եւ ի, աւ, ից, իւք, կամ օք.) NBH 1 1053 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ԿԱՊ որ եւ ԿԱՊԱՆՔ. δεσμός ligamen, vinculum πέδη pedica, compes. ինչ մի զուգիչ, զօդիչ, պնդիչ իրի ընդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԻՍԱՀԵԳ — ( ) NBH 1 1098 Chronological Sequence: 14c ա. Որ է իբր կէս հեգ կամ վանկ. *Ուր մի գիր է կիսահեգն ա կամ է, եւ ունի ներքոյ զփոքրիկ ենթամնայն, զպաասութիւնն լծորդին պակասութիւն. Նչ. քեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻԱԳԻՐ — ( ) NBH 2 0263 Chronological Sequence: 13c ա. Ի միոյ գրոյ բաղկացեալ. միատառ. (վանկ կամ հեգ պիտակ.) *Ի պիտակսն ասացեալ հեգսն միագիրս. Երզն. քեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻԱՀԵԳՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0266 Chronological Sequence: 11c գ. Ունելն զմի հեգ, զմի վանկ. *Բառն նախադասի անհոլովապէս, որ առ դոյզն իմն նշանակութիւն ունի ըստ միահեգութեանն. ո՛րգոն, զօր, եւ ու, եւ թիւն. որ է զօրութիւն. Մագ. քեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻԱՀՈՄԵՄ — (եցի.) NBH 2 0267 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 11c ն. Ի մի բերել. հաւաքել. ժողովել. միացուցանել. կր. միանալ. *Զօր, որ է վանգ, եւ ու, որ է հեգ, եւ թիւն, միահոմեալ զնոսա՝ առնէ մի՝ զօրութիւն. Քեր. քերթ.: *Շարունակ քանակաւն բաղադրին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԻՂՂՈԲԱՅ — (ի, ից.) NBH 2 0713 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 8c, 10c, 13c գ. ՍԻՂՂՈԲԱՅ գրի եւ սիղոբայ, սիղոբէ, սիւղղոբայ. սիւղոբայ. սիղուբայ. սալովբայ. սողոբայ. սիլլաբայ. ԲԱռ յն. սիլլավի՛. συλλαβή syllaba. Փաղառութիւն. վանկ. հեգ. *Փոխատրելով… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.