ՀԵԶԱԲԱՐ

(-) NBH 2-0079 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c մ. πρᾴως, πρᾳέως mansuete, leniter ἑπιεικῶς benigne. Հեզութեամբ. հանդարտութեամբ. մեղմով. խաղաղիկ. ... *Հեզաբար ուսանել, կամ կոչել, գնալ, տալ պատասխանի, խոստովանել. Դիոն.: Յհ. կթ.: Ճ. ՟Բ.: Ոսկիփոր.: *Հեզաբար կարդաց յանուանէ զեպիսկոպոսն. Եղիշ. ՟Ը: *Լուաւ եւ զձայն քաղցր օդին ... որ զհեզաբար գալուստ քոյին՝ նշանակէր յամպըս վերջին. Յիսուս որդի.: *Գետոց հաւաքումն լեալ հեզաբար առ սահմանօք նոցա. Խոր. ՟Ա. 1: *Հեզաբար լեալ (կամ վարելով) առ մանուկն՝ ասէ. Ճ. ՟Ա.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆՇԱՐԺ — (ի, ից.) NBH 1 0213 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 12c, 13c ա. ἁκίνητος, ἁνήλατος, ἁσάλευτος immobilis, immotus, immutabilis Որ ոչ շարժի ʼի տեղւոջէն կամ ʼի վիճակէն. անսասան. անդրդուելի. կայուն. հաստատուն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՇԱՐԺԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0213 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 12c ԱՆՇԱՐԺ ԱՆՇԱՐԺԱԲԱՐ. ἁκινήτως, ἁκατασείστως immobiliter, immoto animo Առանց շարժելոյ. հաստատութեամբ. անխռովաբար. առանց այլայլութեան. *Ի նմա բնակեալք անշարժ: Անշարժ հաստատեալք ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՐԱՒԱՑՈՒՑԻՉ — ( ) NBH 1 0872 Chronological Sequence: Unknown date ա. իբր Արդարացուցիչ. բարձօղ զդատակնիքն. ἁποψηφισάμενος justificans, absolvens. *իսկ յիրաւացուցիչսն իմ հեզաբար թերեւս տրամաբանեցայց վասն եղելոյ այժմիկ իրողութեանս. Պղատ. սոկր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԻՆ — (ծնի, ից. եւ ծնունք.) NBH 1 1016 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 14c (լծ. սանս. ճան. յն. ղէ՛նէսիս, ղէնէդի՛). γένεσις genitura, generatio, origo γενετή nativitas, ortus. Ծնունդ. ծագումն. բուն. ... *Ըստ իննեկին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՆԴԱՐՏԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 2 0040 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 11c, 12c, 13c ա. Առաւել ակմ կարի հանդարտ. մեղմագոյն. *Աչք ոչ մոլորեալք, ժպտումն հանդարտագոյն. Առ որս.: *Բիբս քաղցրահայեացս, հանդարտագոյնս. Ոսկ. կող. ՟Ժ՟Բ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵԶ — (ոյ, ոց.) NBH 2 0079 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 9c, 10c, 12c ա. πραΰς, πρᾷος mitis, mansuetus, lenis ἠσύχιος tranquillus ἑπιεικής aequus, modestus եւն. (լծ. արաբ. խէզէ ... ) Քաղցր եւ համբոյր բարուք. մեղմ. ամոք. անբարկացող.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵԶԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 2 0080 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 12c, 13c ա. πρᾳότερος mitior, lenior. Առաւել կամ կարի հեզ. *Ո՛վ առաքինիդ իշխանաց, եւ հեզագոյն. Առ որս. ՟Ժ՟Ա: *Հեզագոյն հօրն հանգստարան. Երզն. լս.: *Քան զոչխար հեզագոյն գտաւ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵԶԱՀԱՅԵԱՑ — (եցի, ցաց.) NBH 2 0080 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 11c, 12c, 14c ա. Հեզ ʼի հայեցուածս. հեզաբար հայեցօղ. քաղցրահայեաց. *Այր քաղցրահայեաց եւ հեզահայեաց: *Այր քաղցրաբարոյ եւ հեզահայեաց: Հեզահայեաց առ միմեանս. Արծր. ՟Դ. 9. 11: *Տեսիլ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵԶԱՊԷՍ — ( ) NBH 2 0080 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ՀԵԶԱԲԱՐ. *Յանդիմանելով հեզապէս. Իսիւք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵԶԻԿ — ( ) NBH 2 0080 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c Տ. ՀԵԶ. *Հանդարտագոյն եւ հեզիկ ալեացն շարժմունք. Նիւս. կազմ.: *Հանդարտագոյն եւ հեզիկ վարդապետութեամբ վարիլ. Փիլ. լին.: մ. ՀԵԶԻԿ. մ. Հեզաբար. հանդարտիկ. մեղմով. անշշունջ. *Ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.