ՀԵՂԳԱՄ


ՀԵՂԳԱՄ
(ացայ.) NBH 2-0082 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 10c, 11c չ. ՀԵՂԳԱՄ ῤᾳθυμέω, ἁμελέω, ὐστερέω desideo, segniter ago, negligo եւն. որ եւ ՀԵՂԳԱՆԱԼ. Պղերգանալ. ծուլանալ. դանդաղիլ. յուլանալ. կասիլ. անտես առնել. ծուլնալ, տնտնալ, ծանտր շարժիլ, անհոգ ըլլալ. ... *Ընդէ՞ր հեղգայք: Ե՛կ է՛ջ առ իս, եւ մի՛ հեղգար: Հեղգասցի առնել զզատիկն: Ինձ քա՛ւ լիցի հեղգալ առ ʼի չառնելոյ աղօթս վասն ձեր. Հեղգացեալք յայնպիսի փրկութենէ. Ծն. ՟Խ՟Բ. 1: ՟Խ՟Ե. 9: Թուոց. ՟Թ. 13: ՟Ա. Թագ. ՟Ժ՟Գ. 23: Եբր. ՟Բ. 3: *Մի՛ հեղգասցուք ʼի հանդիսիցն: Ի հեղգացելոցն դատաստան. Յճխ. ՟Ժ՟Ա: *Մշակ հեղգացեալ. Նար. ՟Ծ՟Զ: *Ընդէ՞ր բնաւ յետին ժամանակօքս եկն այցելութիւն առնել փրկութեանս մերոյ՝ հեղգացեալ զառաջին ժամանակօքն: Զմերոյ փրկութեան, զոր չէ պարտ հեղգալ. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 7. 17:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՀԵՂԳԱՆԱՄ — ( ) NBH 2 0083 Chronological Sequence: 12c Տ. ՀԵՂԳԱՄ. *Զբովանդակն ասել հեղգանամ: Ոչ հեղգանամ զաղօթս իմ պատարագել նմա: Ի հեղգանալն պատկառէի: Դու ընդէ՞ր մատչել առաջի նորա հեղգանաս. Լմբ. պտրգ. Լմբ. սղ. Լմբ. համբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.