ՀԵՌԱՒՈՐ

(ի, աց.) NBH 2-0088 Chronological Sequence: Early classical, 10c - μακρός, ὀ μακράν longinquus, longus, qui est procul. Որ է հառի. բացակայ. տարաշխարհիկ. օտարական. օտար. եւ Երկար. հեռու, երկան. ... *Յազգս հեռաւորս: Ի մերձաւորացն քոց կամ ʼի հեռաւորաց: Հեռաւորն մահու վախճանեսցի, եւ մերձաւորն սրով անկցի: Ի հեթանոսս հեռաւորս: Յիշեցէ՛ք զտէր հեռաւորքդ: Եղբօր կամ հեռաւորի (ըստ ազգակցութեան). եւ այլն: Կամ *Վարեսցի ʼի պանդխտութիւն հեռաւոր (ըստ տեղւոյ). եւ այլ: Կամ *Ի հեռաւոր տեղիս: Ի կղզիս հեռաւորս: Ընդ ամենայն քաղաքս ընդ յոյժ հեռաւորս. եւ այլն: *Զօրութեամբ հեռաւոր խոստմանցն՝ յաղթեցին մերձաւոր տանջանացն. Եփր. վկ. արեւ.: *Աստուած մերձաւոր եմ ես, եւ ոչ աստուած հեռաւոր. Երեմ. ՟Ի՟Գ. 23: *Անմատչելի հեռաւոր, եւ անընդմիջելի մերձաւոր. Նար. ՟Ի՟Գ: *Ի հեռաւոր ճանապարհի ոչ իցէ. Թուոց. ՟Թ. 13: *Յաւուրս բազումս եւ ժամանակս հեռաւորս լինելոց է այդ. Եզեկ. ՟Ժ՟Բ. 27: *Վասն հեռաւոր ժամանակաց. Արծր. ՟Ա. 1:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՏԱՐԱՇԽԱՐՀԱԿԱՆ — ( ) NBH 2 0855 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c, 13c ա. ՏԱՐԱՇԽԱՐՀԱԿԱՆ ՏԱՐԱՇԽԱՐՀԵԱՅ ՏԱՐԱՇԽԱՐՀԻԿ. ἁποδημητικός , ξενικός peregrinus, a, um. Որ ինչ սեպհական եւ հեռաւոր աշխարհի, կամ երթողաց ʼի տար աշխարհ. պանդխտական.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱՐԱՇԽԱՐՀԵԱՅ — ( ) NBH 2 0855 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c, 13c ա. ՏԱՐԱՇԽԱՐՀԱԿԱՆ ՏԱՐԱՇԽԱՐՀԵԱՅ ՏԱՐԱՇԽԱՐՀԻԿ. ἁποδημητικός , ξενικός peregrinus, a, um. Որ ինչ սեպհական եւ հեռաւոր աշխարհի, կամ երթողաց ʼի տար աշխարհ. պանդխտական.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱՐԱՇԽԱՐՀԻԿ — ( ) NBH 2 0855 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ՏԱՐԱՇԽԱՐՀԱԿԱՆ ՏԱՐԱՇԽԱՐՀԵԱՅ ՏԱՐԱՇԽԱՐՀԻԿ. ἁποδημητικός, ξενικός peregrinus, a, um. Որ ինչ սեպհական եւ հեռաւոր աշխարհի, կամ երթողաց ʼի տար աշխարհ. պանդխտական …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՑԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 471 Chronological Sequence: Early classical, 10c ա. ἁπέχων quod abest, τὸπάρροθεν longinquum Որ կայ ʼի բացեայ, հեռի, հեռաւոր, տարակաց, բացակայ. *Վաճառեսցեն զնոսա ʼի գերութիւն յազգ հեռաւոր բացական. Յովէլ. ՟Գ. 8: *Զորս յանդիման… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՌԱԲՆԱԿ — ( ) NBH 2 0087 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c ա. Որ բնակէ ʼի հեռաւոր վայրի. *Ի հեռաբնակ սուրբս անջրելի քինապահութեամբք գրգռեալ. Պիտ.: *Վրիպեալք ʼի բնական հայրենի լեզուէն յաղագս հեռաբնակն լինելոյ. Արծր. ՟Բ. 7: ՀԵՌԱԲՆԱԿ. Հեռի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵՐՁԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 2 0256 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c, 14c ա.գ. ἑγγίζων, ὀ ἑγγύς, ἕγγιστα, ἑγγίστατος, παρών appropinquans, praesens. Որ ոք կամ որ ինչ մերձ է տեղեաւ եւ ժամանակաւ. մօտաւոր. հպաւոր. առաջիկայ. մօտիկ. ... *Լա՛ւ է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՕՏԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 2 0311 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 13c ա.գ. παρών, ὀ ἑγγύς, ὀ ἑγγύθεν , ἑχόμενος praesens, adstans, qui prope est ὀ ἕγγιστα proximus ἕναγχος nuper οἱκεῖος familiaris. Որ մօտ է. մերձակայ. որպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱՐԱՇԽԱՐՀ — ( ) NBH 2 0855 Chronological Sequence: Early classical ա. Իբր Տարաշխարհական. հեռաւոր. *Ի տարաշխարհ ճանապարհ գնաց. Եւս. քր. ՟Բ: Իսկ ՟Գ. Հեռաւոր աշխարհ, որ գրելի եւ զատարար՝ Տար աշխարհ. *Ոչ զտար աշխարհ ուրեք հատի անցիʼʼ. յն. զերկայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԴ — (այդր կամ այդորիյ, այդմ, յայդմանէ կամ յայդմ, այդու կամ այդուիկ. այդք կամ այդոքիկ, այդց կամ այդոցիկ. յայդցանէ կամ յայդոցիկ կամ յայդց, այդոքիւք. գեր. ցուց.) NBH 1 0080 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 12c դեր. ցուց. ա.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԸՆԴՄԻՋԵԼԻ — ( ) NBH 1 0148 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c ա. Որ մերձ է առանց իրիք միջոցի. անորոշելի. անանջրպետ. անբաժան. ... *Անընդմիջելի մերձաւոր: Աստուածութեանն անընդմիջելի ʼի մերասերն մարմնոյ. Նար. ՟Ի՟Գ. ՟Հ՟Ե: *Անընդմիջելի հպաւորութեամբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.