ԱՆԴԱՆՕՐ

(-) NBH 1-0130 Chronological Sequence: 9c, 10c մ. Անդ. յայնմ տեղւոջ, յայնմ վայրի կամ ʼի ժամանակի. անդէն. գրի եւ ԱՆՏԱՆՕՐ. հոն, նոյն տեղը. *Աստուստ ապշեալ, եւ անդանօր լքեալ: Հանդիպել եւ անդանօր ընծայի բանից. Նար. ԿԷ. եւ կուս: *Թէպէտեւ ոչ անդանօր ( ʼի դրախտին ընդ ճաշակելն) մեռաւ ըստ մարմնոյ, այլ զկնի բազում ժամանակաց. Նանայ.: *Անդանօր է բժշկութիւն աստուածային քոյ ձեռինդ, յորժամ բնաւ անդամոցն տեղի ետ կենդանութիւնն: Թագաւորութիւն ոչ էր պանծալի անդանօր ( ʼի հնումն), եթէ ոչ եղջերբ իւղոյն օծութեան ձեռնադրեալ. Նար. ՀԴ. ՂԳ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԴ — I. ( ) NBH 1 0129 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c մ. ԱՆԴ որ եւ ԱՆԴԱՆՕՐ. որպէս թ. անտէ, օնտա, օրատա պրս. անճէ, անճա. ἑκεῖ, αὑτοῦ, αὑτόθι ibi, ibidem, illic Յայնմ տեղւոջ. ʼի նմին վայրի. հոն, հոն տեղը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴՐ — ( ) NBH 1 0135 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c մ. ἑκεῖσε illuc եւն. Յայն տեղի. յայն ինչ վայր. հոն, դէպ ʼի հոն. ... *Փոխեա՛ց աստի անդր: Անդր մուծին: Եւ անդր մօտ ես: Երթիցուք մինչեւ ցանդր. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏԱՆՕՐ — ( ) NBH 1 0243 Chronological Sequence: 10c Տ. ԱՆԴԱՆՕՐ. Նար. ՟Հ՟Ը. ՟Ձ՟Ա. ՟Ղ՟Բ. եւ այլն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏԻ — I. ( ) NBH 1 0246 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c մ. ԱՆՏԻ εὕθεν, ἑντεῦθεν, ἑκεῖθεν inde գրի եւ ԱՆԴԻ. Յայնմ տեղւոջէ կամ կողմանէ. անկէ, անկից. ... *Անտի բաժանի: Գնաց անտի: Աստի եւ անտի:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒՍՏ — ( ) NBH 1 0333 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c, 13c մ. ἕνθεν, ἑνθένδε, ἑντεῦθεν hinc, inde Աստի. ʼի տեղւոջէ աստի. յայսմ վայրէ. ʼի կենաց աստի. եւ Յայսմ կողմանէ. աստից, ասկից. ... *Փախչել աստուսա անգր. Սահմ. ՟Զ: *Ողջանդամ աստուստ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԳԵԼՈՒՄ — (գելի, գել.) NBH 1 0345 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 12c, 13c ն. ԱՐԳԵԼՈՒՄ κωλύω, ἁποκλείω, συνέχω, ἑπέχω, φραγίζω prohibeo, impedio, obstruo եւն. որ եւ ԱՐԳԵԼԵՄ, եւ իբր ռմկ. ԱՐԳԻԼԵՄ. (ի առ՛գելում. լծ. լտ. ա՛րչէօ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՑԱԲՆԱԿ — ( ) NBH 1 470 Chronological Sequence: Unknown date, 14c ա. ἅποικος domo emissus, peregrinus, ἁπῳκηκός commigrans Ի բաց գնացեալ ʼի բնիկ բնակութենէ. գաղթական. վտարանդի. *Ի քալկիդէս քաղաքէ որ է ʼի բիովտացւոց աշխարհին, բացաբնակք եկեալք ʼի նա:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՐԱԿԱՅ — (ի, ից.) NBH 1 0544 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ὐπερκείμενος, προέχων, ὐπέροχος superjacens, supremus, eminens, praestans, praestantissimus Որ կայ գեր ʼի վեր. կայանիւք կամ աստիճանաւ բարձր. ծայրագոյն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0669 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 12c գ. μακαριότης beatitudo Երջանկութիւն ծայրագոյն. պարառութիւն ամենայն բարեաց. բարեբախտութիւն կատարեալ՝ բաղձալի եւ նախանձելի. ... *Զի՞նչ է սահման երանութեան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԿԱԲՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0686 Chronological Sequence: 10c, 11c, 12c, 13c ա. Որ յեկուս տեղիս բնակէ. *Զի՞նչ է երկաբնակդ անուն ... ո՞ւր անդանօր բնակեցաւ յերկուս. Գր. տղ. առ տուտ.: *Մակաբնակ. երկաբնակ, կամ վերաբնակ, կամ բնակ աւելի. Հին բռ.: Սովորութեամբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.