ԱՆԴԱՏ

(ի, ից.) NBH 1-0131 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 13c, 14c ա. ἁδίκαστος non judicatus, indemnatus Ոչ դատեալ, եւ ոչ դատելի. զերծ ʼի դատաստանէ. անպարտ. անմեղ. ... *Դատաւորն անդատ որպէս դատապարտեալ ʼի դատաւորաց. ՃՃ.: *Որ կամիցի անդատ եւ անդատապարտ մնալ, մի՛ դատապարտեսցէ զեղբայրն իւր. Յհ. գառն.: եւ Ոսկիփոր.: *Եթէ արտաքոյ քան զքաղաքն ապաստանի սպանցէ զնա, անդատ լիցի. Եփր. ել.: *Ապա թէ աստ անդատ կայցեմք մնայցեմք ʼի գործել զմեղսն, զիա՞րդ ոչ է պարտ երկնչել. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 3: Կամ ոչ քննեալ. անծանօթ. անյայտ. *Զի մի՛ եւ երեւելիդ նիւթականութիւն քումդ տեսութեան մտացդ դիտման անդատ եղիցի. Նար. ԽԶ: (Ի նոյն միտս մարթի բերիլ եւ որ ʼի ԿԱ:) ԱՆԴԱՏ. Ոչ քննօղ եւ ոչ դատօղ ըստ օրինի. անիրաւ. ... ἁθέμιστος injustus *Ի կիկղոպայց երկիրն՝ յանօրինաց, յանդատից հասաք. Փիլ. նխ. ՟բ.: *Դատաւորն անդատ զդատաւորաց դատաւորն ʼի գերեզմանի թողու. ՃՃ.: *Զանդատ ատելութիւնսն: Զանդատ քո ոգի մեծացուցանես, թէ փորձեա՛ զիս տէր. Նար. ԽԵ. ԿԱ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆՀԵՏԱԶՕՏԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0185 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c ա. ἁνεξιχνίαστος, ἁνεπίβατος ipervestigabilis, impervius, inaccessus Այն՝ զորոյ զհետս ոչ լինի խնդրել եւ գտանյլ. անզնին. անքնին. *Անհետազօտելի իմաստութիւն Արարչին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՏԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0601 Chronological Sequence: Unknown date գ. պ. պատվէր, տավէր. κριτής, δικαστής judex Որ ունի զպաշտօն դատելոյ յատենի. դատօղ զդատաստան. իրաւարար. ... *Աստուած դատաւոր արդար: Որ հայրն է որբոց, եւ դատաւոր այրեաց: Աստուած եղիցի դատաւոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.