ԱՆԴՆԴԱՅԻՆ

(յնոյ, ոց.) NBH 1-0133 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա. Անդնդական. որ է ʼի խորս ջուրց. ծովային. խորին. եւ դժոխային. βύθιος *Կոկորդիլոսն անդնդային. Փիլ. նխ. ՟բ.: *Զվիշապն անդնդային. Շար.: *Զանդնդային խորսն պատառեցեր. Ճշ.: *Անդնդային մոլեգին ալեացն. Ագաթ.: *Անդնդային ծփանացն. Պիտ.: *Որք յանդնդային գնացսն (ծովու) յուսով ընչեղութեան առաքեն. Նիւս. երգ.: *Անդնդային տանջանօքն ʼի վիրապին. Շար.: *Յանհնարին գբի անդնդային. Ագաթ.: *Ի խորս մեղաց անդնդային: Զանկեալս ʼի մեղս անդնդային. Յիսուս որդի.: *Երբեմն էի վերնային, եւ այժմ անդնդային: Յաղթեաց անդնդոց եւ անդնդայնոց. Նար. ԿԵ. եւ Նար. առաք.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • Schahan Berberian — Schahan R. Berberian (Armenian: Շահան Ռ. Պէրպէրեան) (January 1, 1891 October 9, 1956) was an Armenian philosopher, composer, pedagogue, psychologist, aesthetician, public speaker and author.Berberian was born in Constantinople (now Istanbul,… …   Wikipedia

  • ԱՅԺՄ — ( ) NBH 1 0081 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c մ. (իբր ա՛յս ժամ.) Յայս ժամ. յառաջիկայս. ʼի ներկայումս. ա՛րդ. νῦν, νυνί, τέως, ἅρτι nunc, modo, interim հիմա, հիմաճուկ. ... *Այժմ՝ զառ ձեռն ժամանակն ասէ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴՆԴԱԽՈՐ — ( ) NBH 1 0133 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 14c ա. Խոր իբրեւ զանդունդս. յոյժ խորին. ... *Անդնդախոր ձոր. Շար.: Վրդն. լս.: գ. ԱՆԴՆԴԱԽՈՐՔ. գ. Անդնդային խորք. կամ բնակիչք անդնդոց. *Յանդունդս անցուցանէր Պօղոս, զի զանդնդախորոց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴՆԴԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0133 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c ա. որ եւ ԱՆԴՆԴԱՅԻՆ. βύθιος, ἅβυσσος profundus, fundo carens Սեպհական անդնդոց. խորին յոյժ. անյատակ. համատարած, եւ գաղտնի. եւ դժոխային. ... *Իջեալ ʼի բարձանց ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴՆԴԱՅԵՂՑ — ( ) NBH 1 0133 Chronological Sequence: 6c ա. Անդնդական. անդնդային. խորին յոյժ. անբաւ. *Նաեւ ծով անդնդայեղց խորութեամբ բազմազան կերակրելն լուղակացն աճեցմամբ. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴՆԴԱՊՏՈՅՏ — ( ) NBH 1 0134 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 13c ա. Պտուտեալ յանդունդս ծովու. անդնդային. *Անդնդապտոյտ ալեաց, կամ կուտակմանց. Ագաթ.: եւ Արծր.: *Յանդնդապտոյտ յորձանս ծովու. ՃՃ.: *Անդնդապտոյտ կորստեամբ սատակիւր. Անան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՆԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 496 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c, 13c ա. ὀμοφυής ejusdem naturae, ὀμοούσιος consubstantialis Բնութենակից. համաբնակից. յաստուածայինս նաեւ՝ Էակից, համագոյակից. *Ծնեալ, եւ ոչ արարեալ, բնակից հօր,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՈՍԵՄ — (եցի.) NBH 2 0120 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. ῤύω, ἑκχέω effluo, effundo κατάγω deduco. Հեղուլ առատութեամբ. վայթել յորդութեամբ. բղխել, ʼի վայր իջուցանել զլոյծ իրս. վազցընել, թափել. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻԱԲԱՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0262 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 10c, 12c ա. Միաբան. որ ինչ լինի միաբանութեամբ. միաձայն. համաձայն. հասարակաց. *Միաբանական ձայն, կամ բարբառ, խորհուրդ, պայման, հաւասարութիւն, հրաման. Շար.: Ճ. ՟Գ.: Յհ. կթ.: Պիտ.: Մխ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՏԱԿԱԲԱՑ — ( ) NBH 2 0338 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 9c ա.մ. Ոյր յատակն է բացեալ. եւ Բացմամբ յատակի ջուրց. *Ծովն անդնդային բաժանեալ յատակաբաց՝ կազմէր շաւիղս ժողովրդեանն. Նանայ.: եւ Ճ. ՟Գ.: *Զծովն յատակաբաց (կամ յատակաբար) բաժանէր. Մանդ. ՟Դ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.