ՀՈՎ

(ոյ, ոց կամ ուց.) NBH 2-0121 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ψυχρός frigescens, frigidus. Զով. ցուրտ. ցօղագին. պաղուկ .... (լծ. եւ ռմկ. հով, հողմն. եւ հավա.) *Աղբիւր հով ջուրց գտեալ լինէր առ ʼի հանգուցանել զծարաւն սամփսոնի. Եփր. դտ.: *Բաժակաւ մի ջուր հով: Ջուր ականակիտ հով: Ընդ ջրոյ հովոյ. Ոսկ. մ. ՟Բ. 20: Փիլ. տեսական.: Ճ. ՟Գ. *Սեաւ մաղձ հով է եւ չորին. մաղաս սպիտակ նման ջրոյ հով եւ կակուղ. Դամասկ.: *Պատե՛հ է զայս հիւանդս ʼի հով տուն պահել, յոր ցանած լինի հով ջուր. Մխ. բժիշկ.: *Հով տեղի: Հով ջրով. Վստկ.: *(Քրքում) ո՛չ կարի հով, եւ ո՛չ կարի ջերմ. Նար. երգ.: *Ի հով ժամանակի. Եզնիկ.: գ. ՀՈՎ. գ. իբր Հովութիւն. զովութիւն. պաղութիւն .... եւ Տեղի հով. հովանոց. սէրին կամ հավատար՝ հովուտ տեղ. *Որ (դդմենին՝) ել, արար հով յունանին. Գանձ.: *Ո՛ւր ուրեք եւ դիպէր ʼի տեղիս ʼի յոստանի եւ ʼի հովն: Հոսեալ ամիսք տօթոյն ջերմութեան, չու արարեալ ʼի տեղիս հովոց. Փարպ.: *Յապարանս արքունի, որ էին հովոց գետին թագաւորացն. Ճ. ՟Բ.: *Որ եւ հողմոց պիտոյանան ըստ ժամանակի հովուց եւ ջերմութեանց. Յճխ. ՟Է: Իսկ Մագ. ՟Ժ՟Գ. *(Յարձանս ճարտարս) ոչ դանդաղեցայ նկարել զջիլս եւ զերակս, կամ եթէ զկրկնակս եւ զհով հանդերձինʼʼ. իմա՛ զհովահարեալ մասունս կամ զծալ թերաբացս:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՀՈՎԱՍՆՈՒՆԴ — ( ) NBH 2 0122 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 12c ա. ՀՈՎԱՍՆՈՒՆԴ ՀՈՎԱՍՈՒՆ. Սնեալ ʼի հով եւ ʼի զով տեղիս. եւ Ուր իցէ տեղի հով. *Զհովասնունդ եւ զփափկասէր արս. Գր. երէց.: *Հովասուն եւ բարեկեցիկ կոյսք եւ կանայք. Լաստ. ՟Ժ՟Բ: *Վասն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՈՎԱՍՈՒՆ — ( ) NBH 2 0122 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 12c ա. ՀՈՎԱՍՆՈՒՆԴ ՀՈՎԱՍՈՒՆ. Սնեալ ʼի հով եւ ʼի զով տեղիս. եւ Ուր իցէ տեղի հով. *Զհովասնունդ եւ զփափկասէր արս. Գր. երէց.: *Հովասուն եւ բարեկեցիկ կոյսք եւ կանայք. Լաստ. ՟Ժ՟Բ: *Վասն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԻՔ — (սքոյ, ոց, կամ սըքի.) NBH 2 0717 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 14c գ. ՍԻՔ որ եւ ՍԻՒՔ, ՍԻԳ. լծ. ընդ յն. փսիքի. ψυχή . եւ հյ. ողոխ. թ. սօլուգ. այսինկն Շունչ. հոգի. հողմ. մեղմ շնչումն հողմոյ. օդ հանդարտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓՈԹՈԹ — (ի, ից.) NBH 2 0944 Chronological Sequence: Early classical, 12c, 13c, 14c ա. ՓՈԹՈԹ կամ ՓՈԴՈԴ ՓՈԹՈԹԱՀԱՄ. στρυφνός, στυπτικός, πληκτικός acerbus, constringens, pungens. Տտիպ. տտպեցուցիչ բերանոյ. իբր փոթոտ, որ տայ փոթ ʼի լեզուն. փոթտօղ, փոթտահամ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓՈԹՈԹԱՀԱՄ — (ի, ից.) NBH 2 0944 Chronological Sequence: Early classical, 12c, 13c, 14c ա. ՓՈԹՈԹ կամ ՓՈԴՈԴ ՓՈԹՈԹԱՀԱՄ. στρυφνός, στυπτικός, πληκτικός acerbus, constringens, pungens. Տտիպ. տտպեցուցիչ բերանոյ. իբր փոթոտ, որ տայ փոթ ʼի լեզուն. փոթտօղ, փոթտահամ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Kavare Mer — Infobox Album | Name = Kavare Mer Type = Album Artist = Nune |150px Released = 1996 (Armenia)1998 (United States) Recorded = 1995 Genre = Armenian Folk Length = 45:11 Label = Prime Entertainment Producer = Garbis Titizian Reviews = Last album =… …   Wikipedia

  • ԱՅՍ — I. (այսր, այսմ, յայսմ, այսու, այսք, այսց. կամ այսորիկ, այսմիկ, յայսմանէ, այսուիկ, այսոքիկ, այսոցիկ, յայսցանէ, այսոքիւք.) NBH 1 0093 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c դեր. ցուց. ա. Իբր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇԽԱՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 0259 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c ն. Տ. ԱՇԽԱՏ ԱՌՆԵԼ. *Աշխատեսցեն զթագաւորութիւնս մեր. ՟Ա. Եզր. ՟Բ. 29: *Աշխատեն զանձինս բազմաց սուտ մարվարէութեամբն իւրեանց: Սատանայ զմովսէսեանսն եւ զպօղոսեանսն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՇՈԳ — ( ) NBH 1 0286 Chronological Sequence: Unknown date ա.մ. ԱՌԱՇՈԳ կամ ԱՌ ԱՇՈԳ Արեւահայեաց. լուսաւոր. եւ ջերին՝ այսինքն սէրին, հով. որպէս շոգիաւոր. *Ունէր առաշոգ խուղ: Ի տեղւոջ մօտագունի եւ յառաշոգոջ: Արկին ինձ պրտուէ մի առ աշոգ, իսկ յայլում յանկեան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌՈՇՈԳԻ — ( ) NBH 1 0311 Chronological Sequence: Unknown date գ. Տեղի առաշոգ, հովանոց, ամրանոց. ամարանոց. զուարճալի եւ հով վայրք. *Իբրեւ սեպհական ʼի բնէ առանձին առոշոգի նոցա էր կարգեալ. Բոաղ. ՟Գ 14 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.