ԱԼԻՒՐ

(ալեր, յալերէ. եւ ալիւրոյ կամ ալերոյ.) NBH 1-0014 Chronological Sequence: Unknown date, 11c, 12c գ. ԱԼԻՒՐ կամ ԱԼԵՒՐ ἅλευρον farina Աղացեալ փոշի ցորենոյ եւ այլոց արմտեաց. ալուր .... *Առ ալիւր, թրեաց: Ա՛ռ երկան, աղա՛ ալիւր: Զտասներորդ գրուի ալիւր (կամ ալեր) գարեղէն: Արդու մի ալիւր բաղարջ: Սափոր ալերն մի՛ պակասեսցի: Ցորեան եւ գարի եւ ալեւր եւ փոխինդ: Ի գրիւս երիս ալեր: Յալեր երից գրուաց. եւ այլն: *Զեղաւ շտեմարան նորա ալեւրովն եւ եւղովն: Եգիտ լցեալ զտունն ցորենով, եւ զանօթ ալերոյն՝ ալերով: Տարեալ զալիւրս իւր ʼի փռան՝ արար հացս. Լմբ. առակ.: Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ. ՟Ժ՟Զ: Լայնաբար ասի՝ *Խմորն՝ եթէ զբաղարջ ալիւրն ո՛չ փոփոխէ յաճումն, չէ՛ խմոր. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 6:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԼԵՒՐ — (ալեր, յալերէ. եւ ալիւրոյ կամ ալերոյ.) NBH 1 0014 Chronological Sequence: Unknown date, 11c, 12c գ. ԱԼԻՒՐ կամ ԱԼԵՒՐ ἅλευρον farina Աղացեալ փոշի ցորենոյ եւ այլոց արմտեաց. ալուր .... *Առ ալիւր, թրեաց: Ա՛ռ երկան, աղա՛ ալիւր: Զտասներորդ գրուի ալիւր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԴՈՒ — (ի, աց.) NBH 1 0351 Chronological Sequence: Early classical գ. ἁρτάβη, μέτρον artaba mensura persica, γομόρ, οἵφει gomer, homer Չափ ինչ արմտեաց. պ. իրդէպպ (ի արտ, որ է ալիւր) ըստ եբր. էֆա եւ խօմէր սովորաբար ասի լինել ՟Հ՟Բ քսեստ. այլ վարի ստէպ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՐՄԱԿ — (ոյ.) NBH 1 0548 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c ա. Մանր, մանրեալ. բարակ. որպիսի է ազնիւ ալիւր, որ եւ նաշիհ. արաբ. տէրմէք. եւ Հաց փափուկ. ... *Երեսուն քոռ նաշհւոյ, եւ քառասուն քոռ ալել գերմակոյʼʼ. յն. սանդահարելոյ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓՈԽԻՆԴ — (խնդոյ, ոց.) NBH 2 0950 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. ἅλφιτον farina, polenta. (լծ. եւ πόλτος puls, pulmentum ). Ալիւր արմտեաց խարակելոց. եղի. մուրկ. եւ Խառնեալն եւ զանգեալն իւղով կամ մեղու. *Առ դու եղբարց քոց զարգու… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱՄ — (աղացի, աղա՛.) NBH 1 0032 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 13c ն. ἁλέω, ἁλήθω molo Մանրել զցորեան, եւ յալիւր դարձուցանել՝ յաղօրիս կամ յերկանի. լեսուլ. ... *Ա՛ռ երկան, աղա՛ ալիւր: Աղայր ʼի մի երկանս: Եթէ եղիցին երկու՝ աղալ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՄԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0368 Chronological Sequence: 11c գ. Բառ անյայտ. կարծի խոշոր ալիւր, կամ արմատանման ծիղ. *Զոմանս (ʼի ձկանց) ծպտեալ ʼի մէջ դիայ (կայծականց) պարապատեալ արմանօք (կամ արմանեօք). Մագ. ՟Ժ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՂԱՐՋ — (ի, ից կամ աց. ոյ, ոց.) NBH 1 426 Chronological Sequence: 12c, 13c գ. ἅζυμος azymus, non fermentatus Անխմոր հաց. ... *Բաղարջ եփեաց նոցա: Բաղարջ ուտիցէք: Ի վերայ պանին բաղարջոյ: Բաղարջով կերիցէ: Առնել զտօն բաղարջոցն. եւ այլն: *Զոհս եւ պանս բաղաջաց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՒՌՆ — (բռին կամ բռան, ամբ. բռունք, ռանց, ռամբք.) NBH 1 512 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. δράξ pugillus, brancata Ափ ձեռին ամփոփեալ. ձեռն բռնօղ կամ ըմբռնօղ զիմն. բուռ. ավուճ. ... *Որչափ բռամբ մի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՐԵՂԷՆ — (ղինի, նաց.) NBH 1 0530 Chronological Sequence: Early classical, 6c ա. κρίθινος Hordaceus Որոյ նիւթն է գարի. գարիէ. արփատան, կէվի, կէվին. *Ալիւր գարեղէն. Թուոց. ՟Է. 15: Փիլ. ՟ժ. բան.: *Նկանակ կամ նկան գարեղէն. Դատ. ՟Է. 13: ՟Դ. Թագ. ՟Դ. 42: Եզեկ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՐԷԱԼԻՒՐ — ( ) NBH 1 0530 Chronological Sequence: 12c գ. Ալիւր գարւոյ: Վստկ. ՟ճ՟ի՟է. ՟յ՟լ՟ը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.