ԱՆԴՈՒԼ

(-) NBH 1-0134 Chronological Sequence: 7c, 8c, 10c, 12c ա.մ. Որ ոչ դղայ. չունօղ զդուլ եւ զդադար. անխոնջ. անհանդարտ. անընդհատ ʼի շարժման. եւ անդադար. հանապազորդ. դադար չունեցօղ. *Թռչունք անդուլք. Արշ. ՟Դ: *Անդուլ շրջաբերութեամբ անհանգիստ մնալով: Անդուլ լինելով զցայգ եւ զցերեկ. Արծր. ՟Դ. 7: ՟Գ. 12: *Զանդուլ հոգւոյն զշարժմունս. Խոր. ՟Ա. 1: *Զանդուլ հինից արշաւանս: Անդուլ միամտութիւն ծառայութեան. Յհ. կթ.: *Անդուլ խոնջին. Խոսր.: *Անդուլ եւ անդադար զգրգռումն աղմկին ʼի վերայ յաճախեալ. Յհ. կթ.: *Փութա՛ ասէ վարժիլ անդուլ. Շ. այբուբ.: *Անդուլ դատիչ: Անդուլ գոչմամբ պատմեսցի: Անդուլ պատմողիս. Նար.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԴՈՅԼ — ( ) NBH 1 0134 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c Տ. ԱՆԴՈՒԼ. *Յանդոյլ եւ անդադար վաստակոց. Հց. աթ. կիւրղ.: Նոյնպէս եւ Մանդ. կամ Եփր. աղք. (այլ ʼի լաւ օրինակս, անդուլ) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴԼԱԿԻ — ( ) NBH 1 0133 Chronological Sequence: 7c, 11c Տ. ԱՆԴՈՒԼ. մ. *Անդլակի փառատրեն զէականն Աստուած. Թէոդոր. Մայրագ.: *Անդլակի յարակացոյց ʼի քարոզ ճշմարտութեանն՝ բան տեսողացն. Յիշատ. ոսկ. յհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0133 Chronological Sequence: 5c գ. Անդուլ եւ անդադարելի գոլն. անհանդարտութիւն. անհամբերութիւն. դադար չկենալն. ... *Զանդլութիւն կանանց ոչ ոք զօրէր ցածուցանել. Փարպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԸՆԴՀԱՏ — ( ) NBH 1 0148 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 10c, 12c, 13c, 14c ա. ἁδιάστατος non interruptus, continuus Ոչ ընդհատեալ. շարունակ. անդուլ անդադար. չմիջահատած. ... *Աստուծոյ շնորհքն յաւէտախաղաց են, եւ անպակաս, եւ անընդհատ: Ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՏԻՉ — (տչի, չաց.) NBH 1 0602 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c ա. Դատօղ. դատաւոր. եւ յն. բառիւ Կրիտիս. *Դատիչ կենդանեաց եւ մեռելոց. Ագաթ.: *Անդուլ դատիչ: Դատիչ քննողաց, կամ խօսողաց, Նար. ՟Ձ՟Ը. ՟Ղ՟Գ. եւ Նար. գանձ եկեղ.: *Լուիցեն դատիչք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՈՒԼ — ( ) NBH 1 0639 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 14c գ. յորմէ ԴԼԱԼ, ԴՂԱԼ. Դադարումն. դադար. հանգիստ. *Ոչ տայ դուլ զօրունʼʼ. յն. արձակել. ՟Բ. Թագ. ՟Ժ՟Է. 8: *Մի՛ տար դուլ ական քում յարտասուացʼʼ. յն. սթափութիւն. Ողբ. ՟Բ. 18: *Դուլ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՆՋԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0964 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 12c ձ. ԽՈՆՋԻՄ κάμνω, καματόω fatigor, elaboro, deficio. գրի եւ ԽՈՆՃԻՄ. Յոգնիլ. վաստակաբեկ լինել. որ եւ ասի Վաստակիլ. Աշխատիլ. յոգնիլ. ... *Ի գործելն նորա սակաւ ինչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՐՀՐԴԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 0978 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 12c ա.գ. σύμβουλος, συμβολευτής consiliarius κοινωνός particeps եւ συνέδριον consessus կամ բայիւ συμβουλεύω consulo. Խորհրդական. ատենակալ. եւ Խորհրդատու.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՇՏԱՄԲԻՉ — ( ) NBH 1 1108 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c Որ կշտամբէ. յանդիմանիչ. *Եւ ոմանց դատապարտելոց լինիջիք կշտամբիչք. Յուդ. 22: *Կշտամբիչս ինձ գոյացուցի անիրաւս եւ անպատկառելիս: Անձամբ անձին մահու կշտամբիչ: Անդուլ դատիչ, անաչառ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՐՑԻՄ — (եցայ.) NBH 2 0310 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c ձ. πυτεύω pugilor, pugilatu certo, dimico ἁγωνίζομαι, ἁθλέω certo. ʼի բառէս Մուրց. Մուրցացի կռուիլ. բռնամարտիկ կռփամարտիկ լինել. գօտէմարտիլ. եւ Քաջապէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.