ՀՐԱԺԱՐԵԼԻ

(լւոյ, լեաց.) NBH 2-0129 Chronological Sequence: 5c, 8c, 10c, 12c ա. Ո՛չ յօժարելի. խորշելի. մերժելի. արգելեալ. *Մեզ հրաժարելիք, նոցա մեծարելիք: Զիա՞րդ ʼի հրաժարելին ինձ ձեռնամխեցից: Ոչ խառնակիլ ʼի հրաժարելիսն. Յհ. իմ. պաւլ.: Նար. կ.: Սարգ. ՟ա. պ.: *Թո՛ղ եթէ ʼի հրաժարելեացն, եւ որ ոչ հաճոյք են աստուծոյ: Ի հրաժարելեացն առնել (ինչ) կամ ասել. Բրս. հց.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆՀԱՄԱՐՁԱԿԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0178 Chronological Sequence: 5c, 10c, 12c, 13c ա.մ. Որ չկարէ համարձակիլ. անհամարձակ. *Անարժան եմք՝ ըմբռնեալ մեղօք, եւ անհամարձակելի. Լմբ. պտրգ.: *Պատկառանս անհամարձակելիս. Նար. ՟Ի՟Դ: *Անհամարձակելի յաղօթս գովելի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՄԵՐՁԵՆԱԼԻ — (լւոյ, լեաց) NBH 1 0203 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 10c ա. ἁπρόσιτος, ἅδυτος inaccessabilis, inaccessus եւ այլն. Յոր ոչ լինի մերձենալ. անմատչելի. անմատոյց. եւ Անհասանելի. որուն մօտենալ չըլլար ... *Մերձ յանմերձանալի լոյսն: Որ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԳԵԼԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0345 Chronological Sequence: 5c ա. Արժանի արգելլոյ. արգելեալ. հրաժարելի. *Կամ գործեսցէ յարգելլեացն, եւ կամ թերացուսցէ զհրամայեալն. Բրս. հց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0565 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c ն. ἁγοράζω, πρίαμαι, τιμάω, ὡνέομαι emo, paro, comparo Գին տալով՝ վաճառս առնուլ, ստանալ. ... *Գնել ʼի յովսեփայ (ցորեան): Գնեցէ՛ք մեզ սակաւ մի կերակուր: Տեսանէ զանդ գեղեցիկ, եւ գնէ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՐԱԺԱՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0129 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 9c, 12c, 14c ա. Նշանակ հրաժարելոյ, ʼի բաց կալոյ կամ խորշելոյ, կամ մեկնելոյ. բացասական. հրաժարելի. եւ հրաժարեցուցիչ. արգելող. որպէս ո՛չ, եւ մի՛. *Խրատուս ոմն հրաժարական, եւ ոմն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՐԱԺԱՐԵՑՈՒՑԻՉ — ( ) NBH 2 0130 Chronological Sequence: Unknown date, 12c ա. Հրաժարեցուցանէ. խորշեցուցիչ. սարտուցիչ. եւ իբր Հրաժարելի. *Մի՛ զխառնիխուռն երկիւղէ բուռն հարցուք, որ հրաժարեցուցիչն է եւ անսուրբ. Լմբ. սղ.: *Ճաշակելով՝ յորմէ հրաժարեցոյց արարիչն ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻԱՒՈՐԱԿԻՑ — ( ) NBH 2 0273 Chronological Sequence: Unknown date ա. Իբր Յարակից. բարոյապէս միացեալ. συνενωθείς counitus, adjunctus. ըստ մտաց նեստորի առեալ. ուր ըստ ուղղափառաց ասի եւ ἐνοθείς unitus. այսինքն ֆիզիգապէս միաւորեալ ʼի մի անձն. *Հրաժարելի՛ է ասեն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՅՏՆԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 2 0321 Chronological Sequence: Unknown date, 5c ա.մ. προφανῆ manifesto. Առաւել յայտնի. յայտնապէս. երեւելի օրինակաւ. անշուշտ. *Ամենայն որ յայտնագոյն զվնասն ունի, հրաժարելի՛ է. Բրս. հց.: *Յայտնագոյն ասել: Յայտնագոյնս ցուցանել կամեցաւ: Զոր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.