ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԻՄ

(ձին, ձիլ, ձեալ.) NBH 1-0136 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c - ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԻ. Յետս դառնալ անդրէն. դարձ առնել ʼի նոյն վիճակ. *Որով Երիքով տապալի, եւ Յորդանան անդրադարձի: Գետն Յորդանանի՝ յետս անդրադարձի. Մագ. մանուչ.: եւ Գանձ.: *Ի բաց կացեալ ʼի հայրենատուր հաւատոցն, եւ այժմ անդրադարձեալ՝ պաշտէ զԱստուած ոմն զխաչեալն. ՃՃ.: *Հողով գոյացելոցս ʼի նոյն անդրադարձիլ երկիր. Պիտ.: *Ի հողոյ ստեղծեալ մարդոյն անդրադարձիլ հրամայեցաւ. Տօնակ.: Եւ փոխադարձիլ. հակադարձիլ. շրջուն դարձուածով ասիլ. ἁναστρέφεται, ἁντιστρέφεται revertitur, controvertitur *Ոչ անդրադարձի բանս. քանզի ո՛չ եթէ ամենայն՝ որ եւ Եղիազարոս, նոյն եւ աւարեան կարէ կոչիլ. Թր. քեր.: *Կատարեալ սահման այն է, որ անդրադարձի առ սահմանելին ... Յատուկն անդրադարձի առ այն՝ որոյ է յատուկ: Անդրադարձելով՝ մարդ, դրամ. Անյաղթ սահմ. եւ Պորփ.: Կամ ʼի հակառակն փոխիլ. *Եւ այսպէս անդրադարձեալ եղեւ մեզ տէրունական բանն, զի մեք վաստակեցաք, եւ այլք ʼի վաստակս մեր մտին. Յհ. կթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.