ԱՆԴՐԱՆԻԿ

(նկան, կամ նկի, կաց.) NBH 1-0136 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c գ.ա. (լծ. տ. անդէ՛րիօր ռմկ. առջինեկ). προτώτοκος primogenitus Նախծին եւ երիցագոյն զաւակ. առաջին ծնունդ կենդանեաց. ... *Ռուբէն անդրանիկ իմ, սկիզբն որդւոց իմոց: Զանունն անդրանկանն: Անդրանկին իւրում: Փոխանակ ամենայն անդրանկաց: Ես եմ որդի քո անդրանիկ: Անդրանկաւ եզին քո: Յանդրանկէ անտի փարաւոնի՝ մինչեւ ցանդրանիկ աղախնոյ, եւ մինչեւ ցանդրանիկ ամենայն անասնոց: Յանդրանկանէ անտի փարաւոնի. եւ այլն: *Որ ըստ մարդկութեան անդրանիկս է՝ ե՛ւ այլ եղբարս ունի. Կոչ. ՟Ժ՟Ա: *Յօրէնսն՝ անդրանկանն տուաւ երիցութեան պատիւն. Մխ. դտ.: *Արաւ անդրանիկ: Յովսեփայ բողբոջն անդրանիկ. Նար.: *Անդրանիկ եղբայրն սորուն. Յհ. կթ.: ԱՆԴՐԱՆԻԿ. Միածին, որոյ ոչ գոյ այլ եղբայր կամ քոյր. միամօր. մէկ հատիկ. ... *Անսկիզբն որդի՝ անդրանիկ, եւ ընդ հօր յաւիտեան. Շար.: *Միածին անդրանիկ բնութեանն Հօր: Միածինն Հօր՝ եւ քեզ (կուսիդ) անդրանիկ: Միածին անդրանիկ Աստուածամայր տիրածին Կուսին. Նար.: *Զորդիութեանն պատիւ, զոր անդրանիկն հօր՝ անդրանիկ մօր լինելովն՝ մեզ սեպհականեաց. Սկեւռ. ես.: ԱՆԴՐԱՆԻԿ. Նմանութեամբ յիմիք կարգի՝ պէսպէս առմամբ, առաջին. սկիզբն. առջինը. ... *Եղեւ անդրանիկ թագաւորացն Իսրայէլի. Եղիշ. ՟Ե: *Անդրանիկ ըստ Սաղմոսողին՝ քան զամենայն թագաւորս երկրի: Անդրանիկ նիւթոյս այս հողոյ: Սրբոյն Ստեփաննոսի, որ է որդի անդրանիկ փրկագործ կրից երկրորդն Ադամայ. Նար. ԼԴ. ՁԶ. եւ Գանձ խչ: *Անդրանիկ արբանեակն եւ համաշունչ հօրն ամենայն չարեաց. Լաստ. ԻԲ: *Աբէլ անդրանիկ մեռելոց (այս ինքն նախկին մեռեալն). Եփր. տնընդ.: *Անդրանիկ ʼի մեռելոց (այս ինքն Քրիստոս նախկին յարուցեալն ʼի մեռելոց յանմահ կեանս, եւ յարուցիչ մեր). Կող. ՟Ա. 18: Իսկ անդ. 16. ասի *Անդրանիկ ամենայն արարածոց" Քրիստոս՝ ըստ մարդկութեանն նախկին դիտեալ որպէս նպատակ եւ վախճան ամենայնի. իսկ ըստ Աստուածութեանն՝ Արարիչ ամենայն արարածոց՝ նախայաւիտեան Բանն Հօր:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • Andranik Toros Ozanian — Ozanian um 1900 Grab in Paris General Andranik Toros Ozanian …   Deutsch Wikipedia

  • Andranik Toros Ozanian — Infobox Officeholder name = Andranik Ozanian Անդրանիկ Օզանյան nationality = Armenian |300px birth date = February 25, 1865 birth place = Şebinkarahisar, Ottoman Empire death date = August 31, 1927 death place = Chico, California, USA party =… …   Wikipedia

  • Andranik Ozanian — Saltar a navegación, búsqueda Անդրանիկ Թորոսի Օզանյան Andranik Toros Ozanian …   Wikipedia Español

  • Озанян, Андраник Торосович — Андраник Торосович Озанян арм. Անդրանիկ Թորոսի Օզանյան …   Википедия

  • Озанян — Озанян, Андраник Торосович Андраник Торосович Озанян арм. Անդրանիկ Թորոսի Օզանյան 25 февраля 1865(18650225)  31 августа 1927 …   Википедия

  • Зоравар Андраник — Андраник Торосович Озанян арм. Անդրանիկ Թորոսի Օզանյան 25 февраля 1865 31 августа 1927 Проз …   Википедия

  • Озанян, Андраник — Андраник Торосович Озанян арм. Անդրանիկ Թորոսի Օզանյան 25 февраля 1865 31 августа 1927 Проз …   Википедия

  • Озанян А. — Андраник Торосович Озанян арм. Անդրանիկ Թորոսի Օզանյան 25 февраля 1865 31 августа 1927 Проз …   Википедия

  • Озанян А. Т. — Андраник Торосович Озанян арм. Անդրանիկ Թորոսի Օզանյան 25 февраля 1865 31 августа 1927 Проз …   Википедия

  • Озанян Андраник Торосович — Андраник Торосович Озанян арм. Անդրանիկ Թորոսի Օզանյան 25 февраля 1865 31 августа 1927 Проз …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.