ԱՆԴՐՈՒՎԱՐ

(ի, աց.) NBH 1-0137 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 13c գ. Գրի եւ ԱՆԴՐՈՒԱՐ, ԱՆԴՐՎԱՐ, ԱՆԴՐԱՎԱՐ. վրիպակաւ՝ եւ ԱՆԴՈՒԱՐ. Զոյգք գրաստուց վարողաց զկառս. երիվար, գրաստ, ջորի, մանաւանդ ձգօղ զկառս գահաւորակի. եւ որ ինչ նման է սոցա. ʼի յն. է՛ զի զոյգք ջորւոց ասի, է՛ զի կառք, եւ այլն: *Լծեալ յերիվարս գեղեցիկս, յանդրուարս ազնիւս: Ո՛չ երիվարս, եւ ոչ անդրուվարս: Առ կառօքն կամ առ անդրվարօք. Ոսկ. ես.: մ. ՟Ա. 6: ՟Բ. 12: *Խնդրէր վաղվաղակի անդրուվար՝ երթալ ʼի տունն Աստուծոյ. Փարպ.: *Որպէս ʼի դրախտի անդ զօձն անդրուվար արարեալ առ ʼի զպատուիրանն մոռանալոյ. Ագաթ.: *Արա՛ ʼի ներքոյ լծոյ զտրմուղ վիզս, եւ լե՛ր անդրուար Քրիստոսի. Սեբեր. ՟Ժ: *Ո՛չ վարիչք, ո՛չ անդրավարք Ցի սպաս, եւ ոչ ջորիք ʼի կառս լծեալ. Ոսկ. ես.: *Նմանեցայք անդրավարին հօրն ձերոյ (օձին առաջնոյ). Եղիշ. թղմ.: Իսկ Երզն. քեր. ԱՆԴՐԱՎԱՐ, որպէս ազգ ինչ ձիոյ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԴՐԱՎԱՐ — ( ) NBH 1 0137 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՆԴՐՈՒՎԱՐ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.