ԱՆԵԶՐ

(զերք.) NBH 1-0138 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 11c, 12c ա. ἅπειρος infinitus, ἁπέραστος qui transiri nequit Ոյր չիք եզր, ոլորտ, հուն. անհուն. անոլորտ. անսահման. անչափ. անվախճան. անբաւ. անթիւ. ծար ճոթ չունեցօղ. ... *Երեւեալքս այսոքիկ են արդեօք անեզե՞րք, եթէ ոլորտացեալք. Փիլ. իմաստն.: *Իմանալին անեզր է եւ անսահման. Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Ա: *Անեզր զսէրն Քրիստոսի առ մեզ տեսանէ. Լմբ. սղ.: *Զանեզր շնորհացն զեկուցանէ: Փառօք Հօր գայցէ, անգզր զօրութեամբ հրեշտակաց՝ անհամար գնդիւք: Ի բազմութիւն անեզր տարածեալ լինէր իրք հաւատացելոցն. Ոսկ. յհ. եւ Մտթ. եւ Գծ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԲԱՒ — (ի, ից.) NBH 1 0121 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ( ʼի բառէս բաւ. հասումն, հուն, չափ). ἅπειρος, ἁπέραντος infinitus, termino carens, ἅμετρος immensus եւն. *Անհուն. անանցանելի. անհաս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵԶՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0138 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 11c, 12c Նոյն ընդ վ. (=ԱՆԵԶՐ) *Անեզրական իմաստութիւն, կամ թագաւորութիւն. գթութիւն, խնամք, չարիք. տանջանք. տառապանք. Կիւրղ.: Ոսկ.: Սարգ.: Մագ.: *Անեզրական ունի զյերկարաձգութիւն:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵԶՐԱՑԵԱԼ — ( ) NBH 1 0138 Chronological Sequence: 13c ա. Անեզր գտեալ. անծայրացեալ. *Թո՛ղ ինձ զանհուն եւ զանեզրացեալ անօրէնութեան բեռինս երկնակատարս. Բենիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵԶՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0138 Chronological Sequence: 13c գ. Անեզր գոլն. անսահմանութիւն. եւ անչափ տարածութիւն. *Զվերնոյն անհասութեան զանեզրութիւն բանիւ առաջի արկանեմք ʼի քննութիւն. Կլիմաք.: *Անբաւ հրեղինացդ բանակք տարածեալ կալան զանիմանալի երանաւէտ աշխարհացդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶՐԱՒ — ( ) NBH 1 0146 Chronological Sequence: 5c, 6c, 7c, 9c, 10c ա. ἁνήνυτος infinitus Ոյր չիք զրաւ. անաւարտ. անեզր. անվախճան. անվճար. անսպառ. անբաւ. ... *Եւ այլոց եւս ախտից եւ չարութեանց անզրաւ եւ անվճար բազմութիւն. Փիլ. տեսական.: *Անզրաւ սէր, կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԾԱՅՐ — (ի, ից.) NBH 1 0165 Chronological Sequence: Unknown date, 9c, 10c, 11c, 13c ա. Որոյ չիք կամ չերեւի ծայր. անեզր. անսահման. անվախճան. ծար ճոթ չունեցօղ, անհատնում. ... *Անծայր անդունդք անօրէնութեան: Անծայր անդունդք մրրկաց անօրէնութեան. Բենիկ.: *Մի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԷՏ — ( ) NBH 1 0174 Chronological Sequence: Early classical, 10c ա. Որոյ չիք կէտ աւարտման կամ սահման. անեզր. անվախճան. եւ անսկիզբն. անժամանակ. կամ անչափ. անբաւելի. վերջ չունեցօղ, յաւիտենական. ... *Յանկէտ աւուրն: Յանկէտ յարքայութիւնն: Զանկէտ յաւիտեանսն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀՈՒՆ — (հընի, հնից կամ հունց.) NBH 1 0188 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. Ոյր կամ ուր չիք հուն անցից. ընդ որ ոչ ոք կարէ անցանել՝ իրօք կամ մտօք. անկոխ. անեզր. անբաւ. ընդարձակ եւ լայն. անչափ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՆԱՒԱՐԿԵԼԻ — ( ) NBH 2 1044 Chronological Sequence: Unknown date Նոյն ընդ Աննաւելի, Աննաւագնաց. *Տիղմ անեզր առ խորս սորա գոլով՝ աննաւարկելի առնէ զսա. Պղատ. տիմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈԼՈՐՏ — ( ) NBH 1 0216 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 9c, 12c, 13c ա. ἁόριστος, ἁτέκμαρτος infinitus, indefinitus Ոյր չիք ոլորտ, կամ եզր. անեզր. անպարագիր. անբահման. անբաւ. անհաս. *Գիտասցես (զգործս աստուծոյ) անյայտս եւ անոլորտս մահկանացու… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.