ԱՆԵԼԱՆԵԼԻ

(-) NBH 1-0138 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c - Տ. ԱՆԵԼ ըստ ա. նշ. *Անելանելի բանտ, կամ բռնութիւն, կամ խաւար. Սարգ.: Անան. նին.: Ըստ բ. *Որպէս զներկուած որդան՝ ʼի գոյն կարմրութեան անելանելի. Գր. հր.: *Կիրք երկանց անճարակ ճեպոյ ʼի պատուած աղեացս անելանելի. Նար. ԻԶ: գ. Ըստ գ. *Աստուածական զօրութիւն եւ մեծութիւն բարձրացեալ, լեռնական, սեպացեալ, անելանելի արարածական բնութեան. Լծ. կոչ. ձ. (հին տպ. անտանելի): *Զլեառնն անելանելի եւ անմատոյց եցոյց ժողովրդեանն. Փիլ. ել.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԵԼ — ( ) NBH 1 0138 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c ա. ԱՆԵԼ որ եւ ԱՆԵԼԱՆԵԼԻ. ἁνέξοδος nullum habens exitum Որոյ չիք ելք. ուստի ոչ լինի ելանել. անզերծանելի. չելլալու. ... *Փակեաց յանել գառագեղն. եւ յիրաւի ասացի անել եւ ամուր, քանզի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԵՊԱՆԱՄ — (ացեալ.) NBH 2 0706 Chronological Sequence: Unknown date, 12c չ. ՍԵՊԱՆԱԼ. Որպէս զսեպ լինել. ցցեալ եւ սրածայր գտանիլ որպէս զժայռ. *Ի բարձրագունի կալով տեղւոջ, կամ ʼի վերայ վիմի յամենայն կողմանց սեպացելոյ. Սարգ. յկ. ՟Դ: *Բարձրացեալ՝ լեռնական,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.