ԱՆԵՂԱԿԱՆ

(ի.) NBH 1-0138 Chronological Sequence: Unknown date, 11c, 12c - Տ. ԱՆԵՂ՝ ըստ ա նշ. *Բանն անեղական. Շար.: *Յանեղականէն լուսոյ լուսաւորեալք: Առ անեղական բնութիւնն Աստուծոյ. Շ. հրեշտ. եւ Շ. ամենայն չար.: Իբր ոչ ծնեալ ըստ հասարակ կերպի, կամ աննման եւ անգիւտ. *Անեղական պարսկական հաւն. Մագ. ԾԷ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԱՐԱՐԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0113 Chronological Sequence: 13c Տե՛ս ԱՆԵՂԱԿԱՆ. *Սկիզբն քահանայութեանն Աստուած է. այս է առաջին եւ անարարական եւ ʼի բնէ քահանայութիւն. Միխ. ասոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՅԱՐՄԱՐ — ( ) NBH 1 0207 Chronological Sequence: 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. (որ եւ յն. անա՛րմօսդօս,) ἁνάρμοστος, ἁνακόλουθος haud congruens, incompositus, ineptus, impar Ոչ յարմար. անդէպ. տարադէպ. եւ Անմիաբան. ոչ ներդաշնակեալ. անհամեմատ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՍՏԱՑԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0237 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 9c, 12c ա. ἅκτιστος increatus Ո՛չ ստացեալ, եւ ոչ ստանալի, որպէս յն. ἅκτητος non possessus, qu adquiri non potest Բայց վարի որպէս յն. անստեղծ. անեղ. անեղական. *Երրորդութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՍՏԵՂԾԱՆԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0238 Chronological Sequence: Early classical, 12c Անստեղծ. անեղ. անեղական. *Անստեղծական աստուածութիւնն ճանաչի. Ագաթ.: *Անստեղծականի բնութեանն աստուծոյ զչարչարանսն դնէք: Ո՞րպէս զչարչարելի մարմինն անստեղծանելի անուանէք. Շ. թղթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՅԱՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0570 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c, 14c, 15c գ. οὑσία substantia, essentia Գոյաւոր էութիւն. իսկութիւն եւ բնութիւն գոյակի. էակ ըստ ինքեան ենթակայացեալ՝ ենթակայ պատահմանց. եւ Գոյակք. իրք. *Յաղագս գոյացութեանց:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՂԱԿ — (ի.) NBH 2 1050 Chronological Sequence: 10c, 12c ա. գ. Որպէս Եղելոցս էակ: էացուցիչ. արարիչ. եւ որպէս Առիթ եղանութեան, բանն անեղական, եւ մայր բանին մարմին եղելոյ. *Վեհին անեղի, եւ էից եղակի՝ եղակ վերստին. երբին անկետի կէտ ժամանակայ՝ սկիզբն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԷԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0758 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c ա.գ. Ինքնագոյակ, անեղ. անեղական. իբր Աստուած. եւ Աստուածեղէն. Որ էն, եւ Րենական. θεῖος, θεῖον, ὀ θεός divinus, deus *Էական Աստուած, եւ արարիչ ամենեցուն: Էական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԷՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0760 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c գ. οὑσία essentia, substantia Զի՛նչ էն. իսկութիւն. բնութիւն. գոյացութիւն. զաթ. *Անեղութիւն ո՛չ է էութեան, այլ էութեանն է նշանակ. Կիւրղ. գանձ.: *Ի հօր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՔՆԱԳՈՅ — (ի.) NBH 1 0856 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 13c, 14c ա. αὑτοεῖναι ipsum esse, qui est per se ipsum որ ինքնինեւ ինքեամբ միշտ գոյ. անեղ. անստեղծ. սեպհական ստորոգելի աստուծոյ. *Ինքնագոյ եւ ինքնակեանք մի բոլորիցս գերագոյն սկիզբն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՔՆԱԾԱԳ — ( ) NBH 1 0857 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 10c ա. Ինքնինծագեալ. ʼի բնէ պայծառ եւ անաղօտ. անեղական, աստուածային անսկզբնական. Զինքնածագ լոյսն ետես. Մամբր.: *Թագչին յանմատոյց ճառագայթիցն ինքնածագ լուսոյն: Ճառագայթ ինքնածագ լուսոյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.