ԱԼՓԱԲԵՏՔ

(տաց.) NBH 1-0014 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 10c գ. ԱԼՓԱԲԵՏՔ կամ ԱՂՓԱՓԵՏՔ. Այբուբենք. այբ եւ բենք. յնչ ալֆա վիտա կամ պիդա. եբր. եւ ար. ալէֆ պէթ կամ էլիֆպէ. *Առանց ալփափետաց ուսուցանէ: Նշանագիրս աղփաբետաց հայերէն լեզուին: Աղփափետացն զառաջինն եւ զանուանսն անգամ զգրոյն չհամարձակի երկրորդել: Ըստ գծագրացն գումարութեան, որ յալփափետաց անտի վերաթուի: Մեսրովպ եգիտ նշանագիր դպրութեան հայերէն լեզուին՝ վարելոյ ալփափետացն հանգամանս: Զի՞նչ ինչ թեթեւ քան զալփափետսն ուսանել կայցէ.(յն զտառս στοιχεῖα Մամբր.: Կորիւն.: Մանդ. ՟Բ: Նար. ՟Ղ՟Գ: Եզնիկ երէց.: Ոսկ. մ. ՟Բ. 24: *Որպէս եւ գիրն ալփափետաց յուսումն դպրութեանն: Լուծանիլ ʼի տղայական ալփափետացն, եւ կապել ընդ Հոգւոյն Սրբոյ. Տօնակ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂՓ — ( ) NBH 1 0045 Chronological Sequence: Unknown date ԱՂՓ ԱՂՓԱԲԵՏՔ. Տ. ԱԼՓ, ԱԼՓԱԲԵՏՔ. որ եւ ԱՅԲ, ԱՅԲՈՒԲԵՆՔ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՓԱԲԵՏՔ — ( ) NBH 1 0045 Chronological Sequence: Unknown date ԱՂՓ ԱՂՓԱԲԵՏՔ. Տ. ԱԼՓ, ԱԼՓԱԲԵՏՔ. որ եւ ԱՅԲ, ԱՅԲՈՒԲԵՆՔ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՓԱՓԵՏՔ — ( ) NBH 1 0014 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱԼՓԱԲԵՏՔ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԲԲԵՆ — (ից, կամ աց,) NBH 1 0079 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c, 14c գ. ԱՅԲԲԵՆ ԱՅԲԲԵՆՔ ԱՅԲ ԵՒ ԲԵՆ ԱՅԲՈՒԲԵՆՔ. Հայկական նշանագիրք ողջոյն. ալփաբետք. էլիֆպա, էլիֆպէ *Ալֆավիդայ. յայնմ տեղւոջ՝ ուր այբբենքն են գրեալ: Կոմիտաս արար զերգս շարականաց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԲՈՒԲԵՆՔ — (ից, կամ աց) NBH 1 0079 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c, 14c գ. ԱՅԲԲԵՆ ԱՅԲԲԵՆՔ ԱՅԲ ԵՒ ԲԵՆ ԱՅԲՈՒԲԵՆՔ. Հայկական նշանագիրք ողջոյն. ալփաբետք. *Ալֆավիդայ. յայնմ տեղւոջ՝ ուր այբբենքն են գրեալ: Կոմիտաս արար զերգս շարականաց հայերէն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.