ԱՆԵՐ

(ոյ կամ ի.) NBH 1-0139 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 12c, 13c գ. Հայր հարսին՝ աներ կոչի փեսային. ... πενθερός socer (եւս եւ γαμβρός , որ եւ փեսայ, որպէս եբր. խաթան gener ) *Գողացաւ Յակոբ զսիրտ Լաբանու աներոյ իւրոյ: Մովսէս արածէր զխաշինս Յոթորայ աներոյ իւրոյ: Դարձաւ առ Յոթոր աներ իւր: Աներ իւր՝ հայր աղջկանն: Ասէ ցնա աներն իւր: Առ Աննա՝ որ էր աներ Կայիափայի. եւ այլն: *Անկանէր առ յայէր, որ էր կին աներին Մուսիսի. Շ. բարձր.: Մերթ իբր որդի աներոյ, այս ինքն եղբայր հարսին. աներձագ. ... *Աներոյ նորա Եւթաղեայ: Աներոյն իւրոյ Արտաւազդայ. Խոր. ՟Բ. 77. 79: Եւս եւ ամենայն տունն հարսին կոչին *Աներք փեսային. Բուզ. ՟Գ. 5: *Քաբերայ կինեցոյ, որ էր յաներացն Մովսէսի. Վահր. յար.: ԱՆԵՐ ԼԻԲԱՆԱՆՈՒ. որ եւ ԼԻԲԱՆԱՆԵՐ. ԵՐԿՐՈՐԴ ԼԻԲԱՆԱՆ. ἁντιλίβανος եբր. լիպանօն այս ինքն Լիբանան. Օրին. ՟Ա. 7: ՟Ժ՟Ա. 24. անուն է տեղւոյ. ուստի առեալ՝ ʼի զուր դնի ʼի Հին բռ.: *Աներ. անապատ, կամ անմարդաձայն":

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԵՐԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0139 Chronological Sequence: 8c չ. Աներ լինել. *Եւ զի մի՛ շնորհս արկանիցէ նմա ղաբան՝ սակս աներանալ ղաբանայ վասն նորա. Եփր. ծն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՌՆԱԴԱՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 515 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c ն. βιάζω, βιάζομαι, ἁναγκάζω vi compello, vim facio, cogo, insisto Բուռն առնելով թախանձել. ստիպել. հարկեցուցանել. ճորովցնել. ... *Բռնադատեաց զնա, եւ էառ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԻԲԱՆՈՍ — (ի.) NBH 1 0886 Chronological Sequence: Early classical, 9c գ. λίβανος, νη arbor thurifera. եբր. լիպանօն. Կնդրկաբեր լեառն յերկիրն քանանացւոց, որ եւ կոչի Աներ լիբանանու. ուստի կարծի նշանակել եւ զծառն կնկրկի. *Արձակեսցէ զարմատս իւր իբրեւ զլիբանոս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇՈՐԹԵՄ — (եցի.) NBH 2 0489 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c ն. κατασπάω divello, extraho. Ձրձել. շոպել բռնի զձորձս եւ զայլ իրս. զերծուլ. կորզել. քարշելով ʼի բաց հանել. յափշտակել. եւ զերծուցանել. ճողոպրել. ʼի բաց բառնալ. *Պտղոմէոս աներ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.