ՁՄԵՌՆ

(ձմերան, րունք, րանց.) NBH 2-0159 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ՁՄԵՌՆ χειμών . սանս. հիմա. դաղմ. զիմա. hiems, hyems, bruma χειμερινός hibernus χεῖμα aestus, tempestas որ եւ ՁՄԵՐԱՆԻ, ՁՄԵՐԱՅՆԻ. Եղանակ տարւոյ ցրտագին, ձիւնական, սառնասառոյց. ձմեռ .... տե՛ս Երգ. ՟Բ. 11: Յհ. ՟Ժ. 22: Գծ. ՟Ի՟Է. 20: ՟Բ. Տիմ. ՟Դ. 21: *Զկնի ձմերանս երթիցուք աստի. Վրք. հց. ՟Ը: *Զբազում ձմերանցն հալեցին զսառնամանիսն, եհաս գարուն. Եղիշ. ՟Ը: *Խիստ ձմերանն դառնութեան. Արծր. ՟Բ. 6: *Լուծանել զդժնդակ ձմեռն խստութեան մեղացն. Յճխ. ՟Ժ՟Թ: ՁՄԵՌՆ, ՁՄԵՐՈՒՆՔ. Ըստ յն. ոճոյ, Բուք եւ մրրիկ. ալէկոծութիւն. ծուփք. եւ նմանութեամբ՝ Վիշտք. արկածք. յոյզք. ... *Ծովու բնութիւնս, որ ձմեռնս ʼի վերայ յարոյց. Փիլ. յովն.: *Ձմեռն ծփանաց սասանէր զնաւն. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 42: *Եկին նեղութիւնք, շնչեցին ձմերունք. Ոսկ. մ. ՟Ա. 24: *Ահագին է ձմեռն, այլ իմաստուն է նաւապետն. Գէ. ես.: *Ձմերունք հողմոյն խստութեան: Սաստեա՛ ʼի ձմեռն ամբոխեալ ալեաց ոգւոյս ծփանաց. Նար.: *Համբեր չարչարանաց, ʼի ձմերունս չարչարանաց. Եփր. ՟բ. տիմ.: *Նաւապետեա՛ զքո ձմեռն. Մաշկ. այսինքն զալիս ծերութեան:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԿԱՐԱՁՄԵՌՆ — (ձմերան.) NBH 1 1064 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c գ. δυσχείμερος, δύσχειμος, δυσχείμων infestus hiberno frigore, procellosus. Կարի ձմեռն, եւ ձմեռնային. գժնդակ ձմեռն, մրրիկ. եւ ցրտաշունչ՝ մրրկայոյզ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՆԳՉԻՄ — ((զկատարեալն եւ զանցեալն ʼի փոխ առնու ʼի բայէս Յանկիմ, Յանկուցանիմ, եւ այլն)) NBH 2 0324 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c ՅԱՆԳՉԻՄ ՅԱՆԿՉԻՄ. καταπαύομαι, ἑπαναπαύομαι quiesco, requiesco ἑθίζομαι, νομίζω adsuefio. Հանգչիլ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Schahan Berberian — Schahan R. Berberian (Armenian: Շահան Ռ. Պէրպէրեան) (January 1, 1891 October 9, 1956) was an Armenian philosopher, composer, pedagogue, psychologist, aesthetician, public speaker and author.Berberian was born in Constantinople (now Istanbul,… …   Wikipedia

  • ԱԾԵՄ — (ածի, ա՛ծ.) NBH 1 0020 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ն. ἅγω, ἁνάγω, ἑπάγω, προάγω duco, adduco Բերել. մերձ կամ առաջի դնել, կացուցանել. ... *Ած զնոսա առ Ադամ ... ած զնա առ Ադամ: Ա՛ծ զնա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԱՐԱՅՆԻ — (նւոյ կամ նոյ.) NBH 1 0052 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c գ. Ամառնային եղանակ. ամառ .... որ ըստ եբր. Ամառն դնի. իսկ ըստ յն. Հունձ. ἁμητός, θερισμός messis (զի եւ եբր. քայզ է ամառն. եւ քազիր, հունձ.) *Զտօն ամարայնոյ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0099 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 11c, 14c գ. Որպէս այր գոլ. եւ մարդկութիւն. մարդեղութիւն. *Ոմանք ʼի մանկութիւն, կէսք ʼի կատարեալ այրութիւն. Երզն. մտթ.: *Իբրու թէ զուր տնօրինեալ սակս նորա բոլորն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԱՐԾԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0172 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 11c, 13c ա. Որ չէր կարծելի. անկարծ. արտաքոյ կարծեաց. անակնունելի. յանկարծական. եւ Նորահրաշ. հրաշափառ. նոր իմն. որպէս յն. ἁδόκητος, παράδοξος եւն. inopinatus, inexpectabilis… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՓԱԽՈՒՍՏ — ( ) NBH 1 0251 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 10c, 12c, 13c ա. ԱՆՓԱԽՈՒՍՏ ἅφευκτος inevitabilis որ եւ ԱՆՓԱԽՉԵԼԻ. Անխուսափելի. անզերծ. յորմէ ոչ լինի խորշել, փախչել. *Անփախուստ որոգայթ, կամ ձմեռն, կամ սպառնալիք, բան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՓԱԽՉԵԼԻ — ( ) NBH 1 0251 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 10c, 12c, 13c ԱՆՓԱԽՈՒՍՏ որ եւ ԱՆՓԱԽՉԵԼԻ. Անխուսափելի. անզերծ. յորմէ ոչ լինի խորշել, փախչել. *Անփախուստ որոգայթ, կամ ձմեռն, կամ սպառնալիք, բան. Լմբ. սղ.: Երզն. քեր.: Արշ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇՈՒՆ — (աշնան.) NBH 1 0265 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 12c գ. ὁπώρα autumnus Եղանակ տարւոյ ընդ մէջ ամարան եւ ձմերան, ʼի 21 օրէ սեպտ. ց21 դեկտ. աշունք ... *Ամառն յաշուն (փոխի), եւ աշուն ʼի ձմեռն. Յճխ. ՟Ի՟Բ: *Յաշունն կամ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.