ՃԱՅ

(ի, ից.) NBH 2-0168 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 13c գ. Ազգ ազգ հաւուց թռչնոց կարկաչողաց ճա՛, ճա՛կ: Նախ ի սուրբ գիրս որպէս ռմկ. չայլագ. λάρος larus, gavia (լծ. ընդ ճայ). Ուրուր կամ որոր, ցին. (եբր. զաֆախ ). *(զբու, եւ զճայ, եւ զարագիլ. Օր. ՟Ժ՟Դ. 15: որ ʼի Ղեւտ. ՟Ժ՟Ա. 16. ասի՝ Որոր: Երկրորդ՝ որպէս ռմկ. Ճայեկ. ճայ. Տե՛ս ՃԱՅԵԱԿ. κολοιός graculus. Ազգ ագռաւու. ... *Կռունկք, եւ ճայք. Վեցօր. ՟Ը: *Յաղագս ճային, եւ թեւոցն հաւաքման: Ճայ փոքր է մարմնով, եւ տգեղ տեսակաւ, այլ յանկեալ թեւոց հաւուցն զինքեամբ շուրջ պատեալ ... եւ մնացեալ եղեւ բնական սեւութեամբն ամօթալից. Նոննոս.: եւ Առակք ոլիմպիանու: եւ Պիտ. վերջաբ: *Երփնիւ ճային ճանաչիմ. Նար. ՟Հ՟Ա: *Ճայիցի տարմաբար շրջելոյ. Եզնիկ.: Երրորդ՝ Ազգ արագիլի, որ առանձին խնամ տանի ծնողին. πελαργός ciconia ... *Ճառք ճայից, (որ միաբան կռուին ընդդէմ խորդոց, են հիւրասէր, եւ այլն.) ... ճառք ճայից ծերացելոց հինօրէից հոգաբարձութիւնն ... Մարդք բարեգործք՝ կոչին ճայից պէս պատուագիրք. Վեցօր. ՟Ը: *Նախահոգակք եւ ծնողասէրք որպէս զճայ եւ զարագիլ: Խորդք եւ ճայք պատերազմին մարդկապէս. Վրդն. ծն.: Չորրորդ՝ որպէս ռմկ. մարթը. որ է թռչուն ծովաշրջիկ ձկնակեր ʼի չափ ագռաւուց՝ սպիտակ եւ գորշախայտ. ἑρεδιός (որ ʼի մեզ թարգմանեալ է Արագիլ.) ardea. իտ. airone, aghirone, garza. ... Տ. եւ ԱՐԱԳԻԼ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՐԱԳԻԼ — (գլի, լաց.) NBH 1 0337 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c գ. πελαργός ciconia Թռչուն նման կռնկան կամ խորգոյ՝ երկայն պարանոցաւ, մեծաքիթ, եւ բարձր սուրնիւք, եւ սպիտակ փետրովք. բնակէ ʼի բարձունս աւերակաց. ... *Արագլաց՝ որ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԿԻՈՆ — (ի.) NBH 1 0041 Chronological Sequence: Early classical գ. բառ յն. ἁλκυών, ἁλκυδών alcedo, halcyion Թռչուն ծովային, (որպէս ձկնկուլ, ծոված հաւ, կամ ճայ ծովու. մարթը:) *Աղկիովն թռչուն առ ծովեզերբ բնակէ: Դադարէ ծովն ʼի խռովութենէ, մինչ տկար թռչունն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԱՐ — ( ) NBH 1 0052 Chronological Sequence: 11c, 18c գ. Անյայտ բառ՝ զոր ընթեռնու ʼի Մագ. քեր. Ստեփ. լեհ. եւ մեկնէ՝ հաւ ջրային գորշագոյն՝ փոքր ինչ մեծ քան զաղաւնին. (որպէս ճայ ծովու. մարթի ) այլ ինքն դնէ ի լտ. fulica, lorus. որոց առաջինն կոչի յոմանց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԱՅԵԱԿ — (եկի, կաց.) NBH 2 0168 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c գ. ՃԱՅԵԱԿ. որ եւ ՃԱՅԵԿ, ի, աց. κορώνη cornix. Ազգ ագռաւու՝ վնասակար արտորէից, որպէս Ճայ, ըստ ՟Բ. նշ. Գաղիան.: *Ճայեկ առ սագ աղերսէր, եթէ գիշերադէմ գոլով ես՝ ʼի բնաւից պարսաւիմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱՌԵՂՆ — (ղան.) NBH 2 0848 Chronological Sequence: 6c, 8c, 11c, 12c գ. πελαργός ciconia. Արագիլ. մի յազգէ ճայից կարկաչողաց. ... *Ծիծաղական ... է եւ տառեղն: Տեսեալ տառեղան՝ եհար սատակեաց զօձն: Ո՞ւր տառեղունքն բոյն կառուցանեն. Անյաղթ պորփ.: Մխ. առակ. ճիբ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԳԵՂ — (ի, աց. կամ ից.) NBH 2 0861 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 13c ա. δύσμορφος, ἅμορφος deformis. եւս եւ οὑκ εὕσχημων , λεπτός, δεινός, ὡμός, σαπρόν, χείρον . Անգեղեայ. անմասն ʼի գեղեցկութենէ. տձեւ. անշնորհ. անշուք. վտիտ. զազիր. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԽՐԵՐԱՆԳ — ( ) NBH 2 0880 Chronological Sequence: 6c ա. Տխուր երանգով. թխատեսիլ. սեաւ. *Տխրերանգ հաւն. (ճայ՝ ըստ որում ագռաւ), Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՋ — (ի, աց.) NBH 2 0981 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. δυνατός, ἁνδρείος potens, virtilis եւն. եւ բայի ἁνδρίζομαι viriliter ago, in virum evado. Ուժեղակ՝ առաւել աջով. աջող. աջողակ ուժով. կորովի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.