ԱՆԵՐԿԻՒՂՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0141 Chronological Sequence: 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c գ. Պակասութիւն երկիւղի. յապահովութիւն. համարձակութիւն. ազատութիւն. եւ աներկիւղածութիւն. ἅδεια securitas, libertas, licentia *Ընտանացեալ է աղաւնին յաներկիւղութենէ: Աներկիւղութիւն տուեալ ամենեցուն՝ քորս առնել կանայս. Փիլ.: *Կացցեն աներկիւղութեամբ յիւրաքանչիւր ուսմունս. Եղիշ. ՟Գ: *Եկա՛յք շինեսցո՛ւք աներկիւղութեամբ, եւ մի՛ ինչ զարհուրիք. Փարպ.: *Զմեղաւորս աներկիւղութիւնն լքուցանէ. Յճխ. ՟Ի՟Ա: *Զաւազակացն աներկիւղութիւն. Պիտ.: *Աներկիւղութեամբ եւ արհամարհանօք զպատուիրանն առ ոտն կոխել. Սարգ. ՟բ. պետ. 4: *Զաներկիւղութիւնն, զանսաստութիւն. Նար. ՟Խ՟Ե: *Աներկիւղութեամբ վարին ʼի կերակուրս եւ յըմպելիս. Շ. ընդհ.: *Վայրապար ձեռօք առնուլն (զՍուրբ գիրս) նշան է աներկիւղութեան. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 7: Կամ անվեհերութիւն. արիութիւն. քաջասրտութիւն. առ ոտն հարկանելն զերկիւղ մարմնաւոր. ... *Մեծ եւ այս եւս շնորհ արդարոյ է այն, որ յաղագս մահու աներկիւղութիւնն է. Փիլ.: *Ընդ համարձակութիւն աներկիւղութեանն զարմանային: Աներկիւղութեամբ առ ոչինչ համարեցան զհրամանս արքունի: Եղիշ. ՟Բ. ՟Գ: *Այնքան սակաւուք դէմ յանդիման կռուել աներկիւղութեամբ. Փարպ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0006 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ἑλευθερία , libertas Ազատն գոլ. ազատականութիւն. ազնուականութիւն. իշխանութիւն. պատիւ. *Ուր Հոգի Տեառն է, անդ ազատութիւն է: Սպրդեցին մտանել դիտել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵՐԿՉՈՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0141 Chronological Sequence: 8c Տ. ԱՆԵՐԿԻՒՂՈՒԹԻՒՆ. *Զքաջ վստահութիւնն, զաներկչոտութիւնն. Նիւս. երգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՎԱԽՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0239 Chronological Sequence: 8c Տ. ԱՆԵՐԿԻՒՂՈՒԹԻՒՆ. *Տեսեալ զմեր անվախութիւնն մահուանէ. Դիոն. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՑԱՆԿՈՒԹԻՒՆԱՍԷՐ — ( ) NBH 2 0909 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ՑԱՆԿԱՍԷՐ. *Ոչ ամէն իրօք լուռն կալ աներկիւղութիւն ուսուցանէ ցանկութիւնասիրացն. Բրս. թղթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.