ԱՆԵՐԿՄԻՏ

(-) NBH 1-0141 Chronological Sequence: 5c ա.մ. Որ ոչ երկմտի. ուրչիք երկմտութիւն. աներկբայ. ... *Աներկմիտ պաշտօն առ Աստուած: Աներկմիտ խնդրողացն զամենայն հայցուածսն կատարէ Աստուած. Փարպ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՄԻԱՄԻՏ — (մտի, տաց.) NBH 2 0267 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 7c, 8c, 12c ա. ἁκέραιος (անխառն), ἁκερεότερος sincerus, purus ἄπλους, ἀπλούτερος simples, simplicior, integer. Պարզ եւ անմեղ. աննենգ. անխարդախ. ... *Խորագէտք իբրեւ զօձս եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՕԹԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0046 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c ա. δεητικός precatorius Սեպհական աղօթից. որ ինչ հայի յաղօթս. մաղթողական. *Պարգեւէ աղօթական բանիցն զվճիռ մահուն. Փիլ. յովն.: *Աղօթական է բանս, եւ յուսոյ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵՐԿԲԱՅ — ( ) NBH 1 0140 Chronological Sequence: 6c, 10c ա. Ուր չկայցէ երկբայութիւն ինչ յանձին՝ եւ զիրէն. անկասկած. անվեհեր. անտարակոյս. աներկմիտ. աներկբայելի. *Աներկբայ մտօք, կամ յուսով. Յհ. կթ.: *Ի խորհուրդ յուսոյ աներկբայ դիտման. Նար. խչ.: *Աներկբայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵՐԿՀԱՒԱՏ — ( ) NBH 1 0141 Chronological Sequence: Unknown date ա.մ. Տ. ԱՆԵՐԿՄԻՏ. *Խոստովանէր զնա Տէր Յիսուս Որդի Աստուծոյ՝ աներկհաւատ անթերահաւատ. Եղիշ. ի խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵՐԿՄՏԵԼԻ — ( ) NBH 1 0141 Chronological Sequence: 10c, 13c Նոյն ընդ վ.(= ԱՆԵՐԿՄԻՏ) տե՛ս եւ ԱՆԵՐԿԲԱՅԵԼԻ. *Զհոգւոյն զօրութիւն սովիմբ եւ ʼի սոյն համարիմք ունել ամենայնիւ աներկմտելի: Ի մեզ հաստատեալ աներկմտելի. Նար. ՟Ղ՟Գ: *Հաւատ է կացումն հոգւոյ աներկմտելի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏԱՐԱԿԱՐԾ — ( ) NBH 1 0243 Chronological Sequence: 8c ա. Անկեղակարծ. աներկմիտ. հաւաստի. *Աներկեւան եւ անտարակարծ խոհականութեամբ. Յհ. իմ. երեւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎՍՏԱՀԱՊԷՍ — ( ) NBH 2 0831 Chronological Sequence: 10c Տ. ՎՍՏԱՀԱԲԱՐ. *Ի ձեռն որոյ զօրութեան վստահապէս ակնկալութեամբ ... աներկմիտ յուսով հաւատամ. Նար. ՟Ժ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.